เปิดคลังสมบัติ ครม. ยิ่งลักษณ์ 2 ปลอดประสพ รวยสุด 964 ล้าน

เปิดคลังสมบัติ ครม. ยิ่งลักษณ์ 2 ปลอดประสพ รวยสุด 964 ล้าน

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          เปิดคลัง ครม. ยิ่งลักษณ์ 2 ! ปลอดประสพ รวยสุด 964 ล้าน ขณะที่ ชูชาติ ล้างหนี้กว่า 30 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่เงินเพิ่มเพียง 2.6 ล้าน เจ้าตัวระบุเป็นหนี้ร่วมจากแผนปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มหาญสวัสดิ์

          วันนี้ (23 ธันวาคม 2556) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 จำนวน 18 ราย ได้แก่..

         พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี และคุณหญิงอรพรรณ ศศิประภา คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 311,993,393 บาท  เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555  ซึ่ง พล.อ.ยุทธศักดิ์ และคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 310,485,401 บาท  

พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา


          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 17,750,995 บาท เทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 นายวรวัจน์ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 21,943,988 บาท

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

          นางนลินี ทวีสิน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 16,012,749 บาท และมีหนี้สิน 101,939 บาท เทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 16,077,125 บาท มีหนี้สิน 89,519 บาท

นลินี ทวีสิน
นางนลินี ทวีสิน

          นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง และคู่สมรสนางกัญญา เตชะไพบูลย์ คู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 183,956,841 บาท และมีหนี้สิน 3,817,968 บาท เทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 181,622,411 บาท แต่ไม่มีหนี้สิน

วิรุฬ เตชะไพบูลย์
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์

          นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตรและสหกรณ์ และนางสิริสกุล ใสยเกื้อ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 25,001,360 บาท และมีหนี้สินทั้งสิ้น 6,733,936 บาท ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 18,267,424 บาท เทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สิน 24,558,105 บาท และมีหนี้สิน 6,679,319 บาท ดังนั้นมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 17,878,786 บาท

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

          นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.คมนาคม และนางสุพัตรา เรืองสุวรรณ คู่สมรส มีทรัพย์สิน  21,557,372 บาท และมีหนี้สิน 3,920,072 บาท  ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 17,637,299 บาท เทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สิน 21,236,615 บาท และมีหนี้สินที่เป็นของ นายจารุพงศ์ จากเงินกู้ของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น จำนวน 3,425,000 บาท ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 17,866,358 บาท

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

         พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.คมนาคม และนางวิมลรัตน์ กุลดิลก คู่สมรส มีทรัพย์สิน 662,829,201 บาท หนี้สินของคู่สมรสจำนวน 22,686,021 บาท ดังนั้นมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 640,143,180 บาท เทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สิน 1,157,297,075 บาท มีหนี้สินของคู่สมรส 16,354,300 บาท ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,140,942,775 บาท

ชัจจ์ กุลดิลก
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก

          นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมช.คมนาคม และนางปิยดา สิทธิพันธุ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 51,658,928 บาท เทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สิน 51,879,510 บาท หนี้สินของคู่สมรส 5 แสนบาท ดังนั้นมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 51,379,510 บาท

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

          ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรม และนางทรงสมร สวัสดิวัฒน์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 47,260,694 บาท มีหนี้สิน 5,251,070 บาท ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 42,009,624 บาท เทียบกับกรณีพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สิน 48,917,202 บาท มีหนี้สิน 6,256,823 บาท ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 42,660379 บาท

พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์
ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์

          นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข และนางปานทิพย์ คนสมบูรณ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 100,915,669 มีหนี้สิน 1,124,614 บาท ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 99,791,054 บาท เทียบกับกรณีพ้นตำแหน่งเมื่อ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สิน 98,622,878 บาท มีหนี้สิน 3,904,055 บาท ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 94,718,822 บาท

สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์

          นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข มีทรัพย์สิน 13,633,754 บาท ไม่มีหนี้สิน เทียบกับกรณีพ้นตำแหน่งเมื่อ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 13,278,939 บาท มีหนี้สิน 566,088 บาท ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 12,712,851 บาท

วิทยา บุรณศิริ
นายวิทยา บุรณศิริ

         นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ และนางวัชรี ธาดาธำรงเวช คู่สมรส มีทรัพย์สิน 37,833,915 บาท ไม่มีหนี้สิน เทียบกับกรณีพ้นตำแหน่งเมื่อ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สิน 33,653,261 บาท ไม่มีหนี้สิน

สุชาติ ธาดาธำรงเวช
นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

         นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางธัญญา สุรัสวดี คู่สมรส มีทรัพย์สิน 967,986,935 บาท มีหนี้สิน 3,279,240 บาท ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 964,707,695 บาท เทียบกับกรณีพ้นตำแหน่งเมื่อ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สิน 963,545,185 บาท ไม่มีหนี้สิน

 ปลอดประสพ สุรัสวดี
นายปลอดประสพ สุรัสวดี

         นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม และนายสนธยา คุณปลื้ม คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 134,548,900 บาท มีหนี้สิน 29,724,069 บาท ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 104,824,830 บาท เทียบกับกรณีพ้นตำแหน่ง 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สิน 131,356,808 บาท มีหนี้สิน 47,696,514 บาท ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 83,660,294 บาท

สุกุมล คุณปลื้ม
สุกุมล คุณปลื้ม

         นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช.มหาดไทย มีทรัพย์สิน 166,264,370 บาท มีหนี้สิน 16,600 บาท ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 166,247,770 บาท เทียบกับกรณีพ้นตำแหน่งเมื่อ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สิน 163,609,112 บาท มีหนี้สิน 30,376,165 บาท ดังนั้น มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 133,232,947 บาท

ชูชาติ หาญสวัสดิ์
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

         นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ และนางสิชา ขจรประศาสน์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 47,297,073 บาท ไม่มีหนี้สิน เทียบกับกรณีพ้นตำแหน่งเมื่อ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 46,770,440 บาท ไม่มีหนี้สิน

ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

        นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ และนางอรอนงค์ สาระผล คู่สมรส มีทรัพย์สิน 41,486,116 บาท ไม่มีหนี้สิน เทียบกับกรณีพ้นตำแหน่งเมื่อ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สิน  44,652,578 บาท ไม่มีหนี้สิน

ภูมิ สาระผล

        นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รมว.พลังงาน และนางเบญจา ชลธาร์นนท์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 71,867,178 บาท ไม่มีหนี้สิน เทียบกับกรณีพ้นตำแหน่งเมื่อ 27 ตุลาคม 2555 มีทรัพย์สิน 70,450,003 บาท ไม่มีหนี้สิน

อารักษ์ ชลธาร์นนท์
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเทียบระหว่างกรณีการแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ครั้งพ้นตำแหน่งวันที่ 27 ตุลาคม 2555  กับพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี วันที่ 26 ตุลาคม 2556 แล้ว พบว่า นายชูชาติ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพียง 2.6 ล้าน แต่สามารถชดใช้หนี้สินได้กว่า 30 ล้านบาท

         อย่างไรก็ตาม นายชูชาติ ได้แจ้งในเอกสารเมื่อครั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ระบุว่าหนี้สินจำนวนกว่า 30 ล้านบาทนั้น เป็นหนี้จากแผนปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มหาญสวัสดิ์ โดยมีตนเองเป็นลูกหนี้ร่วม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เปิดคลังสมบัติ ครม. ยิ่งลักษณ์ 2 ปลอดประสพ รวยสุด 964 ล้าน โพสต์เมื่อ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 14:31:24 50,290 อ่าน แสดงความคิดเห็น