7 วันอันตราย ปีใหม่ 2557 สรุป ตาย 366 ศพ เท่าปีที่แล้ว


สรุป 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2557


สรุป7วันอันตรายปีใหม่ตาย366ศพเจ็บ 3,345-เหตุเมาขับ (ไอเอ็นเอ็น)
 
            รมว.มหาดไทย สรุป 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2557 ตาย 366 ศพ เท่ากับปีก่อน เจ็บ 3,345 นครราชสีมาเยอะสุด 21 ศพ สาเหตุเมาแล้วขับ

            วันที่ 3 มกราคม 2557 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556-2 มกราคม 2557 ดังนี้

             เกิดอุบัติเหตุรวม 3,174 ครั้ง (ปีใหม่ 2556 เกิด 3,164 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 10 ครั้ง ร้อยละ 0.32
            ผู้เสียชีวิตรวม 366 ราย เท่ากับปีใหม่ 2556
            ผู้บาดเจ็บรวม 3,345 คน (ปีใหม่ 2556 ผู้บาดเจ็บ 3,329 คน) เพิ่มขึ้น 16 คน ร้อยละ 0.48

            สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่
            เมาสุรา ร้อยละ 41.71

            ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่
            รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.03

            พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่
            ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 22.39

            ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไหน
            วัยแรงงาน ร้อยละ 56.59

            จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วัน รวม 5 จังหวัด ได้แก่
            แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ ตราด ปัตตานี และพังงา

            จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่
            นครสวรรค์ 127 ครั้ง

            จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่
            นครราชสีมา 21 ราย

            โดย นายจารุพงศ์ กล่าวว่า เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะกำหนดมาตรการคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ เน้นสร้างความรู้ มาตรการ บทลงโทษ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

7 วันอันตราย ปีใหม่ 2557 สรุป ตาย 366 ศพ เท่าปีที่แล้ว โพสต์เมื่อ 3 มกราคม 2557 เวลา 13:45:10 แสดงความคิดเห็น