ฟ้าหญิงตรัสขอให้ยึดในหลวงเป็นแบบอย่าง ทรงเสียสละตลอดมา


ฟ้าหญิงตรัสขอให้ยึดในหลวงเป็นแบบอย่าง ทรงเสียสละตลอดมา


ฟ้าหญิงตรัสในหลวงทรงห่วงปชช.ปฏิบัติพระองค์แบบอย่าง (ไอเอ็นเอ็น)
 
            เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ มีพระดำรัสว่า ในหลวงทรงห่วงใยและเสียสละเพื่อราษฎรตลอดมา ท่านไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวเองเลย ไม่ว่าใครจะด่าท่านยังไง ท่านอภัยได้ทุกคน

            เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชทานพระวโรกาสให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา และสมาชิก พอ.สว.จังหวัดพะเยา เข้าเฝ้าฯ พร้อมทั้งมีพระราชดำรัสว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยราษฎรคนไทย ตั้งแต่เล็กจนโตพี่ยังไม่เคยเห็นพ่อทำอะไรเพื่อตัวเองเลยตั้งแต่ท่านหนุ่มจนตอนนี้ ไม่ว่าใครจะด่าท่านยังไง ท่านอภัยได้ทุกคน พระองค์เปรียบเหมือนพระอริยสงฆ์ เพราะมีความพอเพียงและทรงประพฤติปฏิบัติพระองค์อย่างเคร่งครัดอยู่ในความดี เพื่อราษฎรชาวไทยของพระองค์

            ในโอกาสนี้ ทรงแนะสมาชิก พอ.สว. ใช้วิจารณญาณว่า อะไรขาว อะไรดำ และขอให้ยึดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแบบอย่าง โดยพระองค์ทรงเสียสละเพื่อราษฎร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ฟ้าหญิงตรัสขอให้ยึดในหลวงเป็นแบบอย่าง ทรงเสียสละตลอดมา โพสต์เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07:55:54 34,530 อ่าน แสดงความคิดเห็น