งานกาชาด 2557 ยกเลิกแล้ว เหตุ สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย

 

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สภากาชาดไทย

              งานกาชาด 2557 ยกเลิกแล้ว หลังสถานการณ์บ้านเมืองไม่เอื้ออำนวยให้จัดงานระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-5 เมษายน

              เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 เว็บไซต์ สภากาชาดไทย ได้ขึ้นข้อความประกาศงดจัดงานกาชาด ประจำปี 2557 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-5 เมษายน 2557 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า โดยให้เหตุผลว่า เป็นเพราะสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าไปปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมออกร้าน

ดังข้อความต่อไปนี้

              สืบเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าไปปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2557 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม–5 เมษายน 2557 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา วัดเบญจมบพิตร และถนนราชดำเนินนอก

              อีกทั้งสภากาชาดไทยยังคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของเจ้าหน้าที่  อาสาสมัครจากทุกหมู่เหล่า รวมถึงประชาชนทั่วไปที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนงานกาชาดในช่วงระยะเวลาของการจัดงาน

              สภากาชาดไทย โดยกองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2557 จึงของดการจัดงานกาชาดประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม–5 เมษายน 2557 และขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน 

              ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทร.0–2256–4440-3 และ 0–2255–9911งานกาชาด 2557 ยกเลิกแล้ว เหตุ สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย โพสต์เมื่อ 8 มีนาคม 2557 เวลา 08:59:05 21,010 อ่าน แสดงความคิดเห็น