แอพแรกที่คุณเลือก

ประกันสังคมเพิ่มเงินบำนาญเป็น 20%


         เมื่อวันที่ 25 มกราคม นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สปส.มีการปรับเพิ่มเงินบำนาญชราภาพจากอัตราร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 20 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย พร้อมทั้งเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพในส่วนที่สมทบเกิน 15 ปี จากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ ปี

         นายสุรินทร์กล่าวว่า ผู้ประกันตนที่มีสิทธิและสามารถรับบำนาญชราภาพได้นั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 15 ปี มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเกษียณจากการทำงานแล้ว สำหรับเงินบำนาญนั้น สปส.จะจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือนไปตลอดชีวิต

         "สำหรับหลักเกณฑ์คิดเงินบำนาญ เช่น ลูกจ้างที่มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท ส่งเงินเข้ากองทุนชราภาพร้อยละ 3 หรือ 300 บาทของค่าจ้างในเพดานที่ไม่เกิน 15,000 บาท บวกกับนายจ้างจ่ายสมทบด้วยอีก 300 บาท รวมแล้วเป็น 600 บาทต่อเดือน ซึ่งหากส่งครบ 15 ปี ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญ จำนวน 15% x 10,000 = 1,500 บาทต่อเดือนตลอดชีวิต และหากส่งครบ 20 ปี จะได้รับเงินบำนาญจำนวน (15% x 10,000) + (1.0% x 5 ปี x 10,000) = 2,000 บาทต่อเดือนตลอดชีวิต"

         นายสุรินทร์กล่าว และว่า กองทุนชราภาพนี้เริ่มเก็บเงินสมทบในปี 2542 และคาดว่าในปี 2557 จะเป็นปีแรกที่ สปส.ต้องเริ่มจ่ายเงินบำนาญชราภาพ ซึ่งจากการคำนวณประเมินว่ามีผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินบำนาญ จำนวน 6,278 คน และมีผู้ประกันตนรับเงินบำเหน็จ 150,369 คน โดย สปส.พร้อมที่จะใช้หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินชราภาพ และคาดว่าจะต้องจ่ายเงินกรณีดังกล่าวมากถึง 11,000 ล้านบาท

         ด้านนายวิน พรหมแพทย์ รองโฆษก สปส. กล่าวว่า หากผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพรายใดประสงค์ที่จะทำงานต่ออีก 5 ปี จนอายุครบ 60 ปี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ก็ยังมีสิทธิในการรักษาพยาบาลของประกันสังคม แต่หลังจากที่อายุครบ 60 ปีแล้ว จะไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าวจะต้องเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สปส.กำลังศึกษาแนวทางคุ้มครองกรณีรักษาพยาบาลหลังจากเกษียณของผู้ประกันตน เพราะไม่เช่นนั้นผู้ประกันตนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะลำบาก 
 


ข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

ประกันสังคมเพิ่มเงินบำนาญเป็น 20% โพสต์เมื่อ 26 มกราคม 2551 เวลา 00:00:00 26,042 อ่าน แสดงความคิดเห็น