HILIGHT NEWS

พระราชินี พระราชทาน คำขวัญวันแม่ 2552
พระราชินีพระราชทานคำขวัญอัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ (คมชัดลึก) 

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2552 ขณะที่ กรมธนารักษ์ เตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรสครบ 60 ปี นำทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจากห้องมั่นคงกว่า 100 ชิ้นจัดแสดง 

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2552 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2552 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจัดจำหน่ายในงานวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2552 ที่สวนอัมพร ความว่า...

          แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง   เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่ 
          ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร   เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม

          ภายในหนังสือมีรายละเอียดของแม่ดีเด่น ประจำปี 2552 รวมทั้งยังสามารถสั่งซื้อได้จากส่วนประชาสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมกันนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานเปิดงานและประทานรางวัลแก่แม่ดีเด่นประจำปีนี้อีกด้วย

          ขณะที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส ธนารักษ์ร่วมใจ เทิดไท้พระบารมี โดยเมื่อเวลา 14.00 น. วันเดียวกัน นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงว่า เนื่องด้วยปี 2553 เป็นปีแห่งมหามงคลในโอกาส 60 ปีแห่งพิธีบรมราชาภิเษก และราชาภิเษกสมรส ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชดำริและพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยให้ดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา กรมธนารักษ์จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี พิธีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส ขึ้นในวันที่ 13-16 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

          ภายในงานจะจัดให้มีการแสดงนิทรรศการและกิจกรรมมากมาย โดยแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ธนารักษ์ร่วมใจเทิดไท้พระบารมี จัดแสดงภาพและคำบรรยายเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส รวมถึงบอกเล่าประวัติ บทบาท และภารกิจของกรมธนารักษ์ 

          โซนที่ 2 ทรัพย์สินมีค่า คู่ฟ้าภูมิสยาม นำเสนอพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส อาทิ จั่นหมาก จั่นมะพร้าว (เป็นเครื่องประกอบในพระราชพิธี ซึ่งมีความหมายเป็นมงคลที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง และมีทรัพย์ศฤงคาร) หีบพระศรีทองคำลงยา (หีบใส่หมาก) รัดพระองค์และปั้นเหน่ง (เข็มขัดและหัวเข็มขัด) เป็นต้น รวมทั้งแสดงกรรมวิธีการสร้างทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินแบบโบราณ และจัดแสดงวิวัฒนาการเงินตราไทย

          โซนที่ 3 โรงกษาปณ์ จัดแสดงประวัติโรงกษาปณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน และจัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง และเงินตราโบราณ รวมถึงเงินพดด้วงสมัยอยุธยา ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดในโลกน้ำหนักเพียง 0.2 กรัม และเงินตราที่หาชมได้ยาก โซนที่ 4 ราชพัสดุ เป็นการจัดแสดงที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีการแสดงโฉนดที่ดินโฉนดที่ 1 และหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับที่ 1 ของประเทศไทย ในโซนนี้ยังเปิดให้บริการสอบถามราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด ที่จะรู้ผลได้ภายใน 1 นาที

          โซนที่ 5 เป็นโซนจำหน่ายผลิตเหรียญและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หายากกว่า 83 รายการ และโซนที่ 6 กิจกรรมส่วนกลาง เป็นการเปิดเวทีเสวนาให้ความรู้จากผู้รู้ในสาขาต่างๆ อาทิ เรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส เรื่องบทบาทของกรมธนารักษ์กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่องการใช้ที่ราชพัสดุตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

          นายเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า เหตุผลหลักของการจัดงานครั้งนี้คือ การเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ในโอกาสบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส โดยจุดประสงค์หลักของงานก็เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          "กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้จัดงานนี้ขึ้นโดยการนำทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับ 2 งานพระราชพิธีสำคัญนี้มาจัดแสดงให้ประชาชนชาวไทยได้ชม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งทรัพย์สินที่นำมาจัดแสดงเหล่านี้ยังไม่เคยนำไปจัดแสดงที่ใดมาก่อน โดยปกติจะถูกเก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวัง อาทิ  เงินตราโบราณ เงินพดด้วงสมัยทวารวดี สมัยฟูนัน สมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา เพื่อแสดงพระราชอิสริยยศพร้อมด้วยทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ อีกมากมาย" นายเทวัญ ให้รายละเอียด

          ด้าน น.ส.พจณี พรหมโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กล่าวว่า ทรัพย์สินทุกชิ้นที่นำมาจัดแสดงนั้น ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่จัดสร้างขึ้นด้วยงบประมาณของแผ่นดิน และทุกชิ้นล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งทรัพย์สินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่ข้าราชบริพาร และขุนนางชั้นสูง เพื่อตอบแทนในการทำคุณงามความดี ซึ่งจะต้องส่งคืนเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระ ทุกชิ้นที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ได้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วทั้งสิ้น

          "ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินถูกเก็บรักษาอยู่ที่ห้องมั่นคง ของกรมพระคลังมหาสมบัติ จนเมื่อปี 2476 ถูกยุบรวมเป็นส่วนหนึ่งของกรมธนารักษ์ ซึ่งห้องมั่นคงของกรมพระคลังมหาสมบัติปัจจุบันคือ ห้องมั่นคงของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งมีทรัพย์สินมากกว่า 9 หมื่นชิ้น โดยงานนี้เลือกเฉพาะที่สำคัญๆ และอยู่ในสภาพดี มาจัดแสดงกว่า 100 ชิ้น" น.ส.พจณี กล่าว

          ทั้งนี้ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส ธนารักษ์ร่วมใจ เทิดไท้พระบารมี เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่ 10.00-20.00 น. บริเวณห้องบอลรูม และฮอลล์เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการดังกล่าวในวันที่ 13 สิงหาคม เวลา 10.00 น.


           ประวัติวันแม่ กลอนวันแม่ และ ข้อความบอกรักแม่แบบซึ้งๆ คลิกเลย    

           
คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องอื่นๆ
  1. หวั่น สะพานซังฮี้ พัง
  2. รองอธิการบดี 79 สถาบัน ชงประกาศห้ามขายเหล้า
  3. รวบหนุ่มวิศวกร แชทหลอกสาว ฉกโน้ตบุ๊คหนี
  4. หนุ่มเมาไม่พอใจถูกเตือน ปาดคอตำรวจเจ็บ
  5. เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ของขึ้นฟ้อง อภิสิทธิ์ ไม่ให้นั่ง ผบ.ตร.
  6. ว้าว! ป้าซูซาน บอยล์ ถ่ายแบบแฟชั่นให้กับนิตยสารดัง
  7. หวาดเสียว! อินเดียโยนเด็กจากตึก เชื่อให้โชคดี
  8. หญิงหน่อย แนะจัดโซนแดงล้อมไข้หวัด 2009
  9. โจ๋ปาหินใส่รถบุบ ไล่จับได้ 3 แต่ไม่มีหลักฐานเอาผิด
  10. แพนด้าน้อย ครางขู่ ปลื้มพบหน้าพ่อ

เรื่องน่าสนใจ