HILIGHT NEWS

1 เมษายน วันออมสินของไทยวันออมสินของไทย 1 เมษายน

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ธนาคารออมสิน

            ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็น "วันออมสิน" เพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อกำเนิดขึ้นของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ ในทุก ๆ ปี ธนาคารออมสินได้มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรักนิสัยการออมเงินสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป โดยธนาคารออมสินทั่วประเทศได้จัดให้มีการรับฝากเงิน โดยผู้ที่ฝากเงินตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป จะได้รับการแจกของขวัญเป็นประจำทุกปี


ประวัติความเป็นมา


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6            ธนาคารออมสิน กำเนิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนรู้จักการประหยัด การเก็บออมมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองของปกโจรผู้ร้าย จึงทรงริเริ่มจัดตั้งคลังออมสินทดลองขึ้น โดยทรงพระราชทานนามแบงค์ว่า "ลีฟอเทีย" ในปี พ.ศ. 2450 เพื่อทรงใช้ศึกษาและสำรวจนิสัยคนไทยในการออมเบื้องต้น พระองค์ทรงเข้าใจในราษฎรของพระองค์และทรงทราบดีว่าควรใช้ กุศโลบายใดอันจะจูงใจคนไทยให้มองเห็นความสำคัญของการออม

            ต่อมา ในปี พ.ศ. 2456 ทรงจัดตั้ง "คลังออมสิน" ขึ้นในสังกัด กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้ "พระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456" ประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456

            และในปี พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดำริจะขยายกิจการคลังออมสินให้กว้างขวางขึ้น จึงโอนกิจการคลังออมสิน จากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ไปสังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ กสทช.) กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม (ปัจจุบันคือกระทรวงพาณิชย์) มีสถานะเป็นแผนกคลังออมสินในกองบัญชี เป็นผลให้กิจการได้เริ่มแพร่หลาย และเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งนับได้ว่ากิจการคลังออมสินในช่วงระยะนี้เติบโตขึ้นมาก จึงเรียกได้ว่าเป็น "ยุคแห่งความก้าวหน้าของการคลังออมสินแห่งประเทศไทย"

ธนาคารออมสิน

            จนกระทั่ง เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง รัฐบาลของ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์และความสำคัญของคลังออมสินที่มีต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ยกฐานะของคลังออมสินขึ้นเป็นองค์การของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจภายใต้ "พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489" มีการบริหารงานโดยอิสระ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เริ่มดำเนินธุรกิจในรูปธนาคาร ออมสิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2490 และคำว่า "คลังออมสิน" ก็ได้เปลี่ยน เป็นคำว่า "ธนาคารออมสิน" นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ธนาคารออมสิน , วิกิพีเดีย


เรื่องอื่นๆ
  1. เจ้าคุณไกร อาพาธหนัก แพทย์ชี้ พบขนสุนัขในปอด-เห็บในจมูก
  2. "ฟีโน่หัวฉีด ไลน์ สติกเกอร์"
  3. ลุงใจ หนองมีทรัพย์ จอมพรานผู้พิทักษ์ผืนป่ากุยบุรี
  4. ตลิ่งหน้าวัดกรุงเก่าทรุดตัว 200 เมตร - สะพานร้อยปีพัง
  5. ศาลลดโทษมือระเบิดหน้าพรรคภูมิใจไทย คุก 35 ปี เหลือ 5 ปี
  6. ครม. ไฟเขียวซื้อรถเมล์ NGV 3,183 คัน วงเงิน 1.3 หมื่นล้าน
  7. เฉลิม จวก อภิสิทธิ์ สอนรัฐแก้ไฟใต้ แต่ทำไมไม่ลงพื้นที่เอง
  8. อีกแล้ว! ฆ่าช้างแก่งกระจาน ตัดหัว-เอางา คาดมีใบสั่ง
  9. อึ้ง! ชายจีนจอดรถห้อยบนทางลาดสูง หวังเลี่ยงค่าจอดรถ
  10. ชาวจีนประณามหนุ่มจูบหุ่นหญิงสาวกลางถนน ไม่แคร์สื่อ

เรื่องน่าสนใจ