x close

155 รายชื่อ ถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 21

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21 ห้ามบุคคล 155 รายชื่อ เดินทางออกนอกประเทศ

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก voicetv

          ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21 ห้ามบุคคล 155 รายชื่อ เดินทางออกนอกประเทศ และให้ไปรายงานตัว มิเช่นนั้นจะถูกจับดำเนินคดี โดยในรายชื่อมีทั้งนักการเมือง ทหารระดับสูง และแกนนำกลุ่ม กปปส. นปช.

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 21/2557 ห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร รวม 155 รายชื่อ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 1, 2, 3 และให้เข้ารายงานตัวตามคำสั่ง โดยหากไม่มารายงานตัวจะถูกจับดำเนินคดี ซึ่งทั้ง 155 รายชื่อ มีดังนี้

          1. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี

          2. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

          3. นายจาตุรนต์ ฉายแสง

          4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

          5. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

          6. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

          7.  นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

          8. นางเบญจา หลุยเจริญ

          9.  นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์

          10. นางปวีณา หงสกุล

          11. พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต

          12. นายพ้อง ชีวานันท์

          13. นายยรรยง พวงราช

          14. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์

          15. นายสนธยา คุณปลื้ม

          16. นายประดิษฐ สินธวณรงค์

          17. นายสรวงศ์ เทียนทอง

          18. นายประเสริฐ บุญชัยสุข

          19. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

          20. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
         
          21. นายวราเทพ รัตนากร

          22. นายนพดล ปัทมะ

          23. นายโภคิน พลกุล

          24. นายพิชัย นริพทะพันธุ์

          25. นายภูมิธรรม เวชยชัย

          26. นายสาโรช หงษ์ชูเวช

          27. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

          28. พล.ท.มนัส เปาริก

          29. พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

          30. พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก

          31. นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

          32. นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์

          33. นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ

          34. นายวรพงษ์ ตันติเวชยานนท์

          35. นายยงยุทธ ติยะไพรัช

          36. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

          37. พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา

          38. นายเกรียงกมล เลาหไพโรจน์

          39. นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์

          40. นายธงทอง จันทรางศุ

          41. พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง

          42. พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี

          43. พล.อ.ทวนทอง อินทรทัต

          44. พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต

          45. พล.ร.อ.เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์

          46. พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี

          47. พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค

          48. พล.ต.อ.บุญญฤทธิ์ รัตนพร

          49. พล.ท.มะ โพธิ์งาม

          50. พล.ท.อัครชัย จันทรโตษะ
         
          51. พล.ต.ศรชัย มนตริวัต

          52. พล.ต.ต.สุชาติ กาญจนวิเศษ

          53. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

          54. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

          55. พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต

          56. พล.อ.พฤกษ์ สุวรรณทัต

          57. นายวัฒนา เมืองสุข

          58. น.ต.ศิธา ทิวารี

          59. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

          60. นายสันติ พร้อมพัฒน์

          61. นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

          62. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

          63. พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย

          64. นายประชา ประสพดี

          65. นายสมหวัง อัสราษี

          66. นายพันธ์เลิศ ใบหยก

          67. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

          68. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์

          69. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

          70. นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

          71. นายจรัล ดิษฐาอภิชัย

          72. นายนิสิต สินธุไพร

          73. นายชินวัฒน์ หาบุญพาด

          74. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย

          75. นายอดิศร เพียงเกษ

          76. นายวิสา คัญทัพ

          77. นายสำเริง ประจำเรือ

          78. พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

          79. นางไพจิตร อักษรณรงค์

          80. นายพายัพ ปั้นเกตุ

          81. นางดารุณี กฤตบุญญาลัย

          82. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์

          83. นายอำพน กิตติอำพน

          84. พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์

          85. นายวันชนะ เกิดดี

          86. นายอารีย์ ไกรนรา

          87. นายสุนัย จุลพงศธร

          88. นายวิชาญ มีนชัยนันท์

          89. นายไชยา สะสมทรัพย์

          90. นายสุชาติ ลายน้ำเงิน

          91. นายการุณ โหสกุล

          92. นางฐิติมา ฉายแสง

          93. นายประแสง มงคลศิริ

          94. นายวิชิต ปลั่งศรีสกุลฃ

          95. นายมานิตย์ จันทร์กลับ

          96. นายขวัญชัย ไพรพนา

          97. นางประทีบ อึ้งทรงธรรม

          98. นายวุฒิพงศ์ กชธรรม

          99. นายวรชัย เหมะ

          100. นายดาบแดง ชลบุรี

          101. นายสมบัติ บุญงามอนงค์

          102. น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร

          103. นายชุมพล จุลใส

          104. นางทยา ทีปสุวรรณ

          105. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

          106. นายถาวร เสนเนียม

          107. นายสุริยะใส กตะศิลา

          108. นายนิติธร ล้ำเหลือ

          109. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

          110. พล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ

          111. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

          112. นายเสรี วงษ์มณฑา

          113. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์

          114. น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก
         
          115. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

          116. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

          117. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์

          118. นางกฤษณา สีหลักษณ์

          119. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์

          120. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

          121. นายธีระ วงศ์สมุทร

          122. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

          123. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

          124. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

          125. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

          126. นายภูมิ สาระผล

          127. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

          128. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

          129. นายฐานิสร์ เทียนทอง

          130. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์

          131. นางสุกุมล คุณปลื้ม

          132. นายปลอดประสพ สุรัสวดี

          133. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
         
          134. นายบุญรื่น ศรีธเรศ
         
          135. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

          136. นายวิทยา บุรณศิริ

          137. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น

          138. นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

          139. นางนลินี ทวีสิน

          140. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

          141. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์

          142. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

          143. นายศักดา คงเพชร

          144. ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

          145. นายประชา ประสพดี

          146. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

          147. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

          148. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

          149. นายประเสริฐ บุญชัยสุข

          150. นางศันสนีย์ นาคพงศ์

          151. นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์

          152. นายชลน่าน ศรีแก้ว

          153. นายชัยเกษม นิติสิริ
         
          154. นายก่อแก้ว พิกุลทอง

          155. นายแพทย์เหวง โตจิราการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
155 รายชื่อ ถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 21 อัปเดตล่าสุด 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 10:27:56 4,118 อ่าน
TOP