สมเด็จย่า ทรงเล่าถึงข้อแตกต่างในวัยเยาว์ของ ในหลวง ร.8 และ ร.9


สมเด็จย่า ทรงเล่าถึงข้อแตกต่างในวัยเยาว์ของ ในหลวง ร.8 และ ร.9

        สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเล่าถึงข้อแตกต่างในวัยเยาว์ของ ในหลวง ร.8 - ในหลวง ร.9 ในหนังสือ เจ้านายเล็ก ๆ-ยุวกษัตริย์ ด้วยพระอารมณ์ขัน

        สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พระนิพนธ์หนังสือ "เจ้านายเล็ก ๆ-ยุวกษัตริย์" โดยใจความหนึ่งในหนังสือ พระองค์ทรงเล่าว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ได้ตรัสถึงพระโอรสทั้ง 2 พระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยเล่าถึงนิสัยส่วนพระองค์ของทั้ง 2 พระองค์ ต่อ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชมารดา ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด้วยพระอารมณ์ขันว่า

สมเด็จย่า ทรงเล่าถึงข้อแตกต่างในวัยเยาว์ของ ในหลวง ร.8 และ ร.9

สมเด็จย่า ทรงเล่าถึงข้อแตกต่างในวัยเยาว์ของ ในหลวง ร.8 และ ร.9

         * หมายเหตุ : สมเด็จย่า ทรงเรียกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) ว่า "นันท" และทรงเรียกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "เล็ก"
สมเด็จย่า ทรงเล่าถึงข้อแตกต่างในวัยเยาว์ของ ในหลวง ร.8 และ ร.9

สมเด็จย่า ทรงเล่าถึงข้อแตกต่างในวัยเยาว์ของ ในหลวง ร.8 และ ร.9

สมเด็จย่า ทรงเล่าถึงข้อแตกต่างในวัยเยาว์ของ ในหลวง ร.8 และ ร.9

สมเด็จย่า ทรงเล่าถึงข้อแตกต่างในวัยเยาว์ของ ในหลวง ร.8 และ ร.9

รวมข่าวและหมายกำหนดการงานพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 หลังเสด็จสวรรคต

ภาพและข้อมูลจาก หนังสือ เจ้านายเล็ก ๆ-ยุวกษัตริย์, Thailand image
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 


สมเด็จย่า ทรงเล่าถึงข้อแตกต่างในวัยเยาว์ของ ในหลวง ร.8 และ ร.9 โพสต์เมื่อ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 20:43:55 515,430 อ่าน แสดงความคิดเห็น