ลูกจ้างเฮ กม. แรงงานใหม่ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนได้ไม่เกิน 2 ล้านกม. แรงงานใหม่ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนได้ไม่เกิน 2 ล้าน

          กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนลูกจ้างได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท กรณีลูกจ้างรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐ ตั้งแต่แรกจนสิ้นสุด จ่ายได้ไม่เกิน 2 ล้าน

        เมื่อวันที่ 24 กรกรฎาคม 2560 มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งลงนามโดย พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยระบุเหตุผลว่า เป็นเพราะการกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

        ทั้งนี้ กฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขข้อความในข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ดังนี้

        กรณีค่ารักษาพยาบาลสำหรับลูกจ้างรายใดไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้น โดยเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาล ต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท

        เว้นแต่ในกรณีลูกจ้างที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา หรือลูกจ้างซึ่งไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐนั้น ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษา แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยการจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

กม. แรงงานใหม่ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนได้ไม่เกิน 2 ล้าน


        โดยท้ายกฎกระทรวงฉบับนี้ ระบุด้วยว่า ให้ใช้บังคับรวมลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังคงรักษาพยาบาลอยู่จนถึงวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ภาพและข้อมูลจาก
atchakitcha.soc.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลูกจ้างเฮ กม. แรงงานใหม่ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนได้ไม่เกิน 2 ล้าน โพสต์เมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:31:57 15,588 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ลูกจ้างเฮ กม. แรงงานใหม่ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนได้ไม่เกิน 2 ล้าน ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP