โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ร้อยโทหญิง รัตติยา ประพฤติผิดวินัยทหาร-ประมาทเลินเล่อ


โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ร้อยโทหญิง รัตติยา

        โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร ร้อยโทหญิง รัตติยา สิทธิสมบูรณ์ ประพฤติผิดวินัยทหาร ประมาทเลินเล่อ เมื่อเสด็จฯ ผ่าน ไม่ถวายความเคารพตามแบบธรรมเนียมทหาร

        เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร โดยมีเนื้อความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยโทหญิง รัตติยา สิทธิสมบูรณ์ นายทหารสัญญาบัตร ตําแหน่ง รักษาราชการ ประจําฝ่ายกิจการวัง กองบังคับการโรงเรียน ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากยศร้อยโทหญิง คงเป็น สิบเอกหญิง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560


        เนื่องจากประพฤติผิดวินัยทหาร กล่าวคือ มีความหย่อนยาน ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ แต่งกายเครื่องแบบพระราชฐานไม่เรียบร้อย ไม่สวมหมวก ไม่มีอาวุธประจํากาย เมื่อเสด็จฯ ผ่าน ไม่ถวายความเคารพตามแบบธรรมเนียมทหาร หรือตามมารยาทราชสํานัก หลบหนี หลีกเลี่ยง หลังจากกระทําความผิด ขาดวิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน และไม่ได้มาตรฐานนายทหารสัญญาบัตร หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ร้อยโทหญิง รัตติยา

ข้อมูลจาก ratchakitcha.soc.go.th
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ร้อยโทหญิง รัตติยา ประพฤติผิดวินัยทหาร-ประมาทเลินเล่อ โพสต์เมื่อ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 18:53:17 236,581 อ่าน
TOP