โปรดเกล้าฯ โผทหาร 2561 จำนวน 260 ตำแหน่ง มีผล 1 เมษายน นี้

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 260 ตำแหน่ง

              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 260 นาย กองทัพบก ไม่เปลี่ยนแม่ทัพภาค "ณรงค์พันธ์" ขึ้นรองแม่ทัพภาค 1 "ทรงวิทย์" ขยับ ผบ.

              วันที่ 14 มีนาคม 2561 มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 260 นาย โดยมีตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ

              พล.ท. วัลลภ แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก)
              พล.ท. ชนินทร์ โตเลี้ยง จเรทหาร เป็น เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
              พล.ท. ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น จเรทหาร
              พล.ท. พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ เจ้ากรมข่าวทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
              พล.ท. เกื้อกูล อินนาจักร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
              พล.ต. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 4
              พล.ต. วุฒิชัย นาควานิช รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
              พล.ต. วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
              พล.ต. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1
              พล.ต. ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2
              พล.ต. สิทธิพร มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4
              พล.ต. ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
              พล.ต. ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
              พ.อ. กฤษดา พงษ์สามารถ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
              พ.อ. วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
              พ.อ. จุมพล จุมพลภักดี เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3
              พ.อ. ชาตรี กิตติขจร เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
              พ.อ. ปรีชา เบ็ญจขันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
              พล.ร.ท. รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
              พล.ร.ท. สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)
              พล.ร.ท. สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3
              พล.ร.ต. จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ
              พล.ร.ต. วรงกรณ์ โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
              พล.ร.ต. นันทพล มาลารัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3
              พล.ร.ต. เทวินทร์ ศิลปชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2
              พล.อ.ท. ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก)
              พล.อ.ต. ภูมิใจ ชัยพันธุ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

              ผู้รับสนองพระราชโองการ
              พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

แม่ทัพภาค

ข้อมูลจาก สำนักข่าว INN, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ โผทหาร 2561 จำนวน 260 ตำแหน่ง มีผล 1 เมษายน นี้ โพสต์เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14:42:36 5,418 อ่าน
TOP