ปลื้มปิติ สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จฯ งานสะบายดีปีใหม่ลาว พ.ส. 2561 สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ร่วมงาน "สะบายดีปีใหม่ลาว พ.ส.2561" ณ สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย สานสัมพันธ์ระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง ทรงร่วมเต้นรำวงร่วมกับข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมงาน สร้างความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้

           เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 มีรายงานว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ทรงร่วมงาน "สะบายดีปีใหม่ลาว พ.ส.2561" เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย รวมทั้งนับเป็นเทศกาลปีใหม่ของประชาชนชาวลาว พร้อมทรงร่วมพิธีบายศรีและงานราตรี โดยมี นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รมว.ต่างประเทศ สปป.ลาว, นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
           ในการนี้ นายสะเหลิมไซ ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงร่วมรำวงลาว ในเพลง สบายดีปีใหม่ และม่วนแท้บ้านเฮา พร้อมทูลเชิญทรงร่วมเต้นรำวงจังหวะบาสโลบร่วมกับข้าราชการ และประชาชนที่มาร่วมงาน สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้ร่วมงานอย่างหาที่สุดมิได้

           ก่อนเสด็จฯ กลับ สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานกระเช้าดอกไม้และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนักแสดงอีกด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพและข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปลื้มปิติ สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จฯ งานสะบายดีปีใหม่ลาว พ.ส. 2561 สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โพสต์เมื่อ 14 เมษายน 2561 เวลา 16:41:01 10,050 อ่าน
TOP