ไฟเขียว ! ครม. ผ่านร่างกฎหมาย ปลดล็อก ให้ทดลองกัญชากับคนได้

 กัญชา

            คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโดยร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ให้เริ่มทดลองใช้กัญชากับคนได้

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีมติเห็นชอบโดยร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ หนึ่งในนั้นคือร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่มีการเสนอแก้ไขสาระสำคัญ เกี่ยวกับการควบคุมสารเสพติด โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีหน้าที่และอำนาจกำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดต่าง ๆ แบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท และแบ่งประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ ออกเป็น 4 ประเภท กำหนดการอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต และการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือ ประกาศ

กัญชา

          ซึ่งการผ่านร่างกฎหมายนี้ประเด็นสำคัญที่มีการจับตาเนื่องจากกัญชาซึ่งเป็นสารเสพติดประเภท 5 จากที่เคยมีการอนุญาตให้สามารถปลูก สกัด และทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ ยกเว้นการเสพ เลยทำให้ไม่สามารถนำไปวิจัยในคนได้ แต่เมื่อ ครม. ผ่านร่างกฎหมายนี้ ก็จะทำให้สามารถศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในคนได้ ร่างกฎหมายฉบับนี้ ยังกำหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหา และควบคุมยาเสพติด โดยกำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อาจกำหนดพื้นที่ในการทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจจะใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด

กัญชา


ภาพจาก ทวิตเตอร์ @tnamcot
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไฟเขียว ! ครม. ผ่านร่างกฎหมาย ปลดล็อก ให้ทดลองกัญชากับคนได้ โพสต์เมื่อ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:08:03 9,769 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP