กำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก - ประกาศ 6 พ.ค. เป็นวันหยุด

          คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เผยหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมมติประกาศให้ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุด

กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          วันที่ 29 มกราคม 2562 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้...

          เดือนเมษายน 2562

          - วันที่ 6 เมษายน พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

          - วันที่ 8 เมษายน ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดา ในพิธีทำน้ำอภิเษกและจุดเทียนชัย

          - วันที่ 9 เมษายน ดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

          - วันที่ 18 เมษายน เสลกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด และประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์

          - วันที่ 19 เมษายน แห่เชิญน้ำอภิเษกจาก วัดสุทัศนเทพวราราม ไปยัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

          - วันที่ 22 เมษายน พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

         - วันที่ 23 เมษายน จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

          เดือนพฤษภาคม 2562

          - วันที่ 2 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

          - วันที่ 3 พฤษภาคม เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ และจุดเทียนชัย

          - วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร

          - วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

          - วันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

          เดือนพฤษภาภม - พฤศจิกายน ขบวนพยุหยาตราชลมารค

          ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีมติให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุด เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก - ประกาศ 6 พ.ค. เป็นวันหยุด อัปเดตล่าสุด 4 เมษายน 2562 เวลา 14:33:57 186,310 อ่าน
TOP