x close

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ นามสกุลดัง ฉายแสง

          เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คนนามสกุลดัง ฉายแสง
ราชกิจจานุเบกษา

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.491/2562 กองบังคับคดีล้มละลาย 1 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม กรณีที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เป็นโจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยล้มละลาย โดยศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายปริญญา ฉายแสง จำเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

       ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวที่มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคล ผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตาม มาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

          อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี ซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้

ราชกิจจานุเบกษา

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ นามสกุลดัง ฉายแสง อัปเดตล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:09:07 133,957 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP