เชียงใหม่วิกฤต ! ฝุ่นพิษยังอยู่ที่ 1 ของโลก - 9 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศแย่มาก

          จังหวัดเชียงใหม่ยังวิกฤตต่อเนื่อง ค่าฝุ่น PM2.5 ยังอยู่อันดับ 1 ของโลก ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ด้าน ปภ. รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือ น่าเป็นห่วง คุณภาพอากาศโดยรวม อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เชียงใหม่
ภาพจาก AirVisual

เชียงใหม่

          วันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่เว็บไซต์ AirVisual ได้จัดอันดับดัชนีคุณภาพอากาศ ตามเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกประจำวันที่ 13 มีนาคม (เวลา 10.31 น.) ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่อันดับ 1 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุด ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 โดยค่า AQI หรือ Air Quality Index โดยรวมอยู่ที่ 246 รองลงมาคือ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 217 และอันดับ 3 เมืองคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน 198

          ขณะที่ Workpoint News รายงานว่า 9 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ยังคงวิกฤติต่อเนื่อง เป็นวันที่ 3 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ริมทางหลวงอย่างเคร่งครัด ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชน งดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่

เชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          ทั้งนี้ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่า 9 จังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 และปริมาณฝุ่นละออง PM10 เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)เกินค่ามาตรฐาน 100 มี 9 จังหวัด ดังนี้

          1. จังหวัดเชียงราย : ตำบลเวียงพางคำ, อำเภอแม่สาย, ตำบลเวียง, อำเภอเมืองเชียงราย

          2. จังหวัดเชียงใหม่ : ตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ, อำเภอเมืองเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง, อำเภอแม่แจ่ม

          3. จังหวัดลำปาง : ตำบลพระบาท, อำเภอเมืองลำปาง, ตำบลสบป้าด, ตำบลบ้านดง, ตำบลแม่เมาะ, อำเภอแม่เมาะ

          4. จังหวัดลำพูน : ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน

          5. จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ตำบลจองคำ, อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

          6. จังหวัดน่าน : ตำบลในเวียง, อำเภอเมืองน่าน, ตำบลห้วยโก๋น, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

          7. จังหวัดแพร่ : ตำบลนาจักร, อำเภอเมืองแพร่

          8. จังหวัดพะเยา : ตำบลบ้านต๋อม, อำเภอเมืองพะเยา

          9. จังหวัดตาก : ตำบลแม่ปะ, อำเภอแม่สอด


          โดยทั้ง 9 จังหวัดมีค่า PM2.5 ระหว่าง 67-165 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM10 ระหว่าง 92-215 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ AQI มีค่าระหว่าง 143-275 ซึ่งคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เชียงใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เชียงใหม่ภาพจาก เฟซบุ๊ก ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เชียงใหม่วิกฤต ! ฝุ่นพิษยังอยู่ที่ 1 ของโลก - 9 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศแย่มาก โพสต์เมื่อ 13 มีนาคม 2562 เวลา 12:12:03 3,950 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP