เปิดประวัติ ท่านหญิงประภาพันธุ์ ท่านหญิงที่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงสวมกอด

 
          เปิดประวัติ ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ บุคคลที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เข้าสวมกอด คือพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ท่านหญิงที่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจาก ไบรท์นิวส์

          ประชาชนที่เฝ้าติดตามชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ทั้งทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ และทางสื่อโซเชียล อาจได้เห็นภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเสด็จเข้าสวมกอดหญิงชราท่านหนึ่ง อย่างไม่ถือพระองค์ จนหลายคนเกิดความสงสัยว่าท่านหญิงในภาพนี้เป็นใครกันแน่

          ล่าสุด (7 พฤษภาคม 2562) ไบรท์นิวส์ เผยข้อมูลว่า บุคคลในภาพนั้นมีความพิเศษอย่างยิ่ง เพราะเป็นถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า คือ ศาสตรเมธี ดร.ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ ซึ่งมีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ ประสูติเมื่อ 3 ธันวาคม 2472 ณ วังบูรพาภิรมย์

          โดยทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธุ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับ หม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา แต่พระบิดาได้สิ้นพระชนม์ ตั้งแต่มีพระชันษาเพียง 4 ปี นอกจากนี้ยังเป็นพระนัดดาใน จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช รวมถึงเป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

          ทั้งนี้ หม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กราบทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เพื่อเสกสมรสกับ พลอากาศตรี โกสีย์ กรโกสียกาจ บุตรหลวงกรโกสียกาจ กับนางอบ กรโกสียกาจ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2504 และมีบุตรธิดาด้วยกัน 3 คน

ท่านหญิงที่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจาก ไบรท์นิวส์

          ด้านการศึกษา ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เมื่อครั้งยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา) เมื่อปี 2500 และทรงเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ปี 2499 และเกษียณอายุราชการในปี 2533 ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ 9

          ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงพระฐานะเป็นพระราชวงศ์ เจ้านายฝ่ายใน และปัจจุบันยังทรงงานด้านสาธารณกุศล อาทิ ทรงเป็นประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ใฝ่เรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงให้ความเคารพท่านหญิงประภาพันธุ์ เป็นอย่างยิ่ง

ท่านหญิงที่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจาก ไบรท์นิวส์

ท่านหญิงที่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจาก ไบรท์นิวส์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 
ไบรท์นิวส์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดประวัติ ท่านหญิงประภาพันธุ์ ท่านหญิงที่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงสวมกอด โพสต์เมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:01:12 363,310 อ่าน
TOP