กฟน. รวมพลังพนักงานอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ คืนชีวิตผืนป่าโกงกาง สร้างธรรมชาติที่ยั่งยืน

          กฟน. รวมพลังปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างแนวต้นโกงกางเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่น แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อทุกชีวิตบนโลก

 

          การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเวณป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ      จ.สมุทรปราการ โดยมี พลตรี ปรัชญา เฉลิมวัฒน์, นายเดชบุญ มาประเสริฐ และ นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งมีความสำคัญต่อทุกชีวิต คอยปกป้องผู้คนจากพายุ และการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งไทยมาเป็นเวลาช้านาน

 

 

          กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานอาสาของ กฟน. กว่า 300 คน โดยเดินลัดเลาะไปในเส้นทางธรรมชาติกว่า 3 กิโลเมตร มุ่งสู่พื้นที่บ้านแหลมสิงห์ เพื่อปลูกกล้าไม้โกงกาง จำนวน 6,700 ต้น เป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่นลมพายุก่อนขึ้นสู่ฝั่ง ป้องกันความเสียหายแก่บ้านเรือนของชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการสร้างระบบนิเวศชายฝั่ง เป็นแหล่งอาศัยและที่อนุบาลอันสำคัญของสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อน ซึ่งแม้ว่าระยะทางจะไกล และเส้นทางไม่สะดวกนัก แต่ก็ยังสามารถเห็นรอยยิ้มจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา

 

 

          ในงานยังมีกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน โดยการร่วมเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณป่าชายเลน เพื่อช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลน และนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อประชาชนและผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณรอบชายฝั่ง ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

          ทั้งนี้ นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  ระบุว่า การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนในครั้งนี้ เป็นการร่วมใจของพนักงานอาสาของ กฟน. และเจ้าหน้าที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลนที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเล และชาวบ้านในพื้นที่

 

 

          ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นการต่อยอดโครงการทำแนวกันคลื่นจากเสาไฟฟ้า MEA’s Model โดยการนำเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานและยางรถยนต์เก่ามาทำเป็นแนวกันคลื่น เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นการช่วยชะลอคลื่นที่จะเข้ามากระทบฝั่ง ทำให้ต้นโกงกางที่ปลูกไว้มีโอกาสรอดเจริญเติบโต และขยายพันธุ์ได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มพื้นที่อาศัยของสัตว์น้ำ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์ด้านการทำประมงชายฝั่ง

 

ป่าชายเลนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเล และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาล ทั้งทางด้านความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในการช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง และป้องกันปัญหาดินพังทลายชายฝั่งทะเล

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

 

         นับว่ากิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้ปลูกป่าชายเลนแล้ว ยังเป็นการปลูกหัวใจแห่งความรักธรรมชาติของทุกคน แม้หนทางไปถึงจุดทำกิจกรรมจะค่อนข้างไกล เชื่อว่าทุกคนน่าจะภูมิใจที่สามารถเอาชนะอุปสรรค จนสามารถเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่สำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ทันที โดยไม่ได้ใช้อะไรมากไปกว่าจิตใจที่ตระหนักเข้าใจปัญหา และความรักในธรรมชาติอย่างแท้จริง

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
กฟน. รวมพลังพนักงานอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ คืนชีวิตผืนป่าโกงกาง สร้างธรรมชาติที่ยั่งยืน โพสต์เมื่อ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:24:43 4,704 อ่าน
TOP