คลิกดู! แบบ พระเมรุทรงยอดปราสาท

          พระพี่นาง พระพี่นางเธอ สมเด็จพระพี่นาง ข่าว รายงาน อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เผยแบบพระเมรุทรงยอดปราสาท พระพี่นาง พระพี่นางเธอ สมเด็จพระพี่นาง โครงสร้างหลัก หน้าบันแถลง ประดับตราสัญลักษณ์ ที่นี่
          อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เผยแบบพระเมรุทรงยอดปราสาท "พระพี่นางฯ" โครงสร้างหลัก หน้าบันแถลง ประดับตราสัญลักษณ์ บนสุดเป็นเศวตฉัตร 7 ชั้น ลวดลายใกล้เคียงกับสมเด็จย่า

          นาวาเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และในฐานะผู้ออกแบบพระเมรุที่จะใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ใช้เวลาในการออกแบบพระเมรุไม่มาก คือ เริ่มออกแบบตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม และเสร็จเวลา 22.00 น. ของคืนวันที่ 7 มกราคม และได้นำแบบร่างพระเมรุถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรทั้ง 2 แบบ คือ พระเมรุทรงยอดปราสาทและยอดปรางค์ ซึ่งพระองค์รับสั่งให้ใช้แบบพระเมรุทรงยอดปราสาท ที่มีรูปแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมคล้ายพระเมรุของสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมารศรี พระอัครราชเทวี และทรงพระราชทานคำแนะนำให้ปรับปรุงรายละเอียดบางส่วน อาทิ การปรับพื้นที่ทางเดินให้มีความกว้างมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

          "สำหรับรูปแบบพระเมรุยอดปราสาท ได้ศึกษาจากการออกแบบพระเมรุมาศของพระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดยยึดเค้าโครงพระเมรุมาศของสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี มาเป็นต้นแบบโดยแนวคิดหลักได้ยึดถือความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุ ตามแบบโบราณราชประเพณี ด้วยการจำลองปราสาท ซึ่งเปรียบเสมือนสถานที่สถิตของเหล่านางฟ้า เทวดา มาเป็นตัวองค์ของพระเมรุ ส่วนยอดพระเมรุ ประกอบด้วยยอดชั้นเชิงกลอน 5 ชั้น ต่อยอดด้วยชั้นบัวกลุ่ม เหนือขึ้นไปเป็นปรีคั่นด้วยลูกแก้ว เหนือลูกแก้วเป็นเม็ดน้ำค้าง และบนสุดเป็นเศวตฉัตร 7 ชั้น เอกลักษณ์ของพระเมรุที่จะใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ อยู่ที่หน้าบันทั้ง 4 ทิศ เนื่องจากได้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร กว ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ มาประดิษฐานที่หน้าบันของพระเมรุทั้ง 4 ด้านด้วย"

          นาวาเอกอาวุธ กล่าวต่อไปว่า การออกแบบร่างพระเมรุครั้งนี้ ได้คำนึงถึงสถาปัตยกรรมไทย ตามแบบโบราณราชประเพณี เพื่อให้พระเมรุมีความงดงามเปรียบเสมือนสรวงสวรรค์ เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ อย่างสมพระเกียรติมากที่สุด

          "ลวดลายพระเมรุจะใกล้เคียงกับพระเมรุสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า จะใช้ลวดลายซ้อนไม้แทนลายแกะสลัก มีลักษณะเรียบง่ายแต่สมพระเกียรติ และจะใช้กระดาษทองปิดลวดลายแทนทองเปลว เหมือนศิลปะประดับกระจกของศาลาไทย โดยโครงสร้างพระเมรุจะใช้ไม้จำนวนไม่มากนักเพราะหายาก จึงจะใช้โครงสร้างที่ทำมาจากเหล็กเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะมีบางที่จะใช้ไม้อัดเข้ามาห่อหุ้มแทน เช่น เสา ซึ่งภายนอกอาจจะมองเห็นเป็นเสาไม้ใหญ่แต่ภายในเป็นเหล็กที่บุด้วยไม้อัด นอกจากนี้จะออกแบบพิเศษให้มีลิฟต์ยก เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงขึ้นไปบนพระเมรุด้วย" นาวาเอกอาวุธ กล่าว
         

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ราชวงศ์ทั่วโลกราชสาส์นไว้อาลัย พระพี่นาง
- น้อมรำลึก เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ... เชษฐภคินี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
- ตามรอยสมเด็จเจ้าฟ้าเผยแผ่พระไตรปิฎก
- ด้วยรักและผูกพัน ระหว่างพระเชษฐภคินี และพระอนุชา แห่งราชจักรีวงศ์
- ทรงเปิดโลกกว้าง ประจักษ์สู่สายตาปวงไทย
- มูลนิธิแพทย์อาสาฯ แบบฉบับรักษาฟรีทุกโรค
- พระพี่นาง เมื่อวัยเยาว์ ทรงพระสิริโฉมเลิศล้ำ
- เวลาเป็นของมีค่า พระนิพนธ์ของพระพี่นาง สอนคนไทยมีสติ - อย่าปล่อยเวลาสูญเปล่า
- ตุ๊กตาหมีย้อนวัยเยาว์ในหลวง - พระพี่นาง
- พระราชประวัติ พระพี่นางฯ
- พระองค์ทรงเป็นครูตัวอย่างตั้งพระทัยสอนและรักษาระเบียบวินัย
- เผยเรื่องราวที่ พระพี่นางฯ สนพระทัย ทรงโปรดกีฬาและทรงบินเดี่ยว
- ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาองค์เดียว
- สำนักพระราชวังประกาศ การถวายสักการะพระศพ
- พระพี่นางฯ สิ้นพระชนม์ ประกาศให้ประชาชนร่วมไว้ทุกข์ 15 วัน
- พระราชประวัติ พระพี่นางฯ
- ลำดับพระอาการประชวร พระพี่นาง
- บองมาร์เช่-ตลาดพระพี่นางเงียบ หลังทราบข่าวสิ้นพระชนม์
- เผยเรื่องราวที่ พระพี่นางฯ สนพระทัย ทรงโปรดกีฬาและทรงบินเดี่ยว
- พระองค์ทรงเป็นครูตัวอย่างตั้งพระทัยสอนและรักษาระเบียบวินัย
- สื่อเทศชั้นนำยกย่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
- ในหลวง-พระราชินีเสด็จ สรงน้ำพระศพพระเจ้าพี่นางฯ
- นายกฯประธานอำนวยการ จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิง
- เผยแสตมป์ที่ระลึก พระพี่นางฯ ชุดสุดท้าย
- กำหนดการพระราชพิธีถวายน้ำสรง-เส้นทางเคลื่อนพระศพ พระพี่นางฯข้อมูลและภาพประกอบจาก

- hrh84yrs.orgเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คลิกดู! แบบ พระเมรุทรงยอดปราสาท โพสต์เมื่อ 9 มกราคม 2551 เวลา 00:00:00 31,634 อ่าน
TOP