x close

ตัวแทนยัน เอาผิดผู้ละเมิดได้อยู่ ถึงแม้ โดราเอมอน จะหมดลิขสิทธิ์ 30 พ.ย. 62

          ตัวแทนลิขสิทธิ์โดราเอมอน ร่อนจดหมาย แม้การ์ตูนจะหมดอายุคุ้มครองสิทธิ์ 30 พ.ย. 2562 แต่ยังสามารถใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า เอาผิดคนละเมิดลิขสิทธิ์ได้อยู่          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (เอไอ ไทยแลนด์) ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์การ์ตูนโดราเอมอน ระบุว่า ตามที่สถานีโทรทัศน์และสื่อมวลชนได้เสนอข่าวเกี่ยวกับอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์การ์ตูนโดราเอมอน ว่าหมดอายุแห่งการการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วนั้น

          บริษัทฯ ขอชี้แจงให้ท่านทราบว่า การ์ตูนโดราเอมอน เป็นงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทฟูจิโกะ-เอฟ-ฟูจิโอะ โปร จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงานจิตรกรรม มีอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก (วันที่ 1 ธันวาคม 2512) ครบกำหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562


          ปัจจุบัน งานสร้างสรรค์การ์ตูนโดราเอมอน ยังอยู่ในระยะเวลาแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5341/2553 และในประเทศไทยมี บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (เอไอ ไทยแลนด์) เป็นตัวแทนในการอนุญาตให้ลูกค้าใช้สิทธิ์ในคาแรกเตอร์การ์ตูนโดราเอมอน งานศิลปกรรม ลักษณะจิตรกรรม นำไปผลิตสินค้าและจัดจำหน่าย

          นอกจากนี้ บริษัท ฟูจิโกะ-เอฟ-ฟูจิโอะ โปร จำกัด เจ้าของเครื่องหมายการค้าการ์ตูนโดราเอมอนได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการ์ตูนโดราเอมอน และตัวอักษรคำว่า Doraemon ไว้กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ครบทุกจำพวกตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ระบุไว้และได้ต่ออายุเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทุก 10 ปี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534


          ปัจจุบัน บริษัท ฟูจิโกะ-เอฟ-ฟูจิโอะ จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าการ์ตูนโดราเอมอน ยังดำเนินกิจการอยู่ รวมทั้งในประเทศไทย บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (เอไอ ไทยแลนด์) ยังดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์คาแรกเตอร์การ์ตูนโดราเอมอนและมีบริษัทที่เป็นลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมาก

          หลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ยังสามารถใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า ในการคุ้มครองสิทธิ์การ์ตูนโดราเอมอนในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ให้กับลูกค้าของบริษัทและในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป

          จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการนำเสนอข่าวให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงตามที่ได้ชี้แจงมาด้วยจักขอบคุณยิ่ง ลงชื่อ นายปริพันธ์ หนุนภักดี กรรมการผู้จัดการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตัวแทนยัน เอาผิดผู้ละเมิดได้อยู่ ถึงแม้ โดราเอมอน จะหมดลิขสิทธิ์ 30 พ.ย. 62 อัปเดตล่าสุด 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:41:03 15,323 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP