x close

พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงทางทหาร ราชวัลลภเริงระบำ


        สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการแสดง ราชวัลลภเริงระบำ การฝึกทางทหารประกอบดนตรี พร้อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะ และทรงมีพระราชดำรัส ให้นำทักษะราชวัลลภเริงระบำ ไปประยุกต์ใช้ต่อ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
         วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สำนักข่าวไทย รายงานว่า เวลา 17.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ.บ้านนา จ.นครนายก ทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" (Hop to the bodies slams) และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2562

         โดยการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ และกองทหารเกียรติยศ นั้น ผู้แสดงมาจากหน่วยที่ได้รับคัดเลือกจากกองทัพไทย จำนวน 3 กรม ประกอบด้วย กรมฮอป (HOP) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, กรมฮอป (HOP) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกรมทหารราบที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 จำนวน 837 นาย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
         ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคู่มือฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ พุทธศักราช 2559 และแบบฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ ให้นำไปดำเนินการฝึกกำลังพลของกองทัพไทย ซึ่งกองทัพไทยได้ดำเนินการฝึกตามพระบรมราโชบาย และนำไปขยายผลให้กับทหารทุกหน่วยจนถึงระดับกองพัน

         เพื่อให้กำลังพลมีการปฏิบัติที่เข้มแข็งพร้อมเพรียง มีวินัย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธของกำลังพล เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางร่างกาย ความพร้อมเพรียง สง่างาม มีจิตใจรุกรบ มีการปฏิบัติเป็นหน่วย ทั้งผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกชั้นยศ ทั้งยังสร้างความผ่อนคลาย ไม่ให้เกิดความซ้ำซากในการฝึก

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
         ในการนี้ ได้พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกองทหารเกียรติยศ และการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ แก่ผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพัน พร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึก แก่ผู้เข้าร่วมงานราชวัลลภเริงระบำด้วย

         โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า ขอแสดงความยินดี และชื่นชมที่ทุกท่านมีความตั้งใจ มุ่งมั่น อดทน และพยายามฝึกฝน จนมาถึงวันแห่งความสำเร็จในวันนี้ จากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสฝึกฝน และปฏิบัติการแสดงราชวัลลภเริงระบำด้วยตนเองมาแล้วนั้น ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักและซาบซึ้งเป็นอย่างดีว่าทุกท่านต้องผ่านการฝึกด้วยความอดทน มุ่งมั่น มีระเบียบวินัย ต้องใช้สมาธิและทักษะเป็นอย่างมาก ในการที่จะผ่านการแสดงราชวัลลภเริงระบำนี้ไปได้

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
         ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเข้มแข็งแล้ว ยังสามารถนำท่าทางที่เราได้เรียนรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ถวายงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ซึ่งสอดคล้องกับชีวิตจริงในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเป็นหน่วย ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ เพื่อความสำเร็จลุล่วงของภารกิจ ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านจงรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ผ่านการฝึกฝนจนมาถึงความสำเร็จในวันนี้ และขอให้ทุกท่านได้นำประโยชน์ของการแสดงราชวัลลภเริงระบำนี้ ถ่ายทอดไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนนำไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้ต่อภารกิจต่าง ๆ ของหน่วย เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และประชาชนสืบต่อไป

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงทางทหาร ราชวัลลภเริงระบำ อัปเดตล่าสุด 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10:27:21 34,990 อ่าน
TOP