x close

สีกากีระอุ บิ๊กช้าง ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร. โดนเด้งเข้ากรุอีกราย

          ผบ.ตร. สั่งเด้ง บิ๊กช้าง ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร. โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม

บิ๊กช้าง

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 28/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ใจความว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552

          ให้ พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

บิ๊กช้าง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สีกากีระอุ บิ๊กช้าง ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร. โดนเด้งเข้ากรุอีกราย อัปเดตล่าสุด 28 มกราคม 2563 เวลา 14:05:57 25,448 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP