x close

"Pinsouq" ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์ Start up จังหวัดชายแดนภาคใต้

             จากเงินลงทุน 24,000 บาท สู่สตาร์ทอัพชายแดนใต้ "Pinsouq" ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์ มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท ภายใน 2 ปี ฝีมือนักธุรกิจหนุ่มดีกรีวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Pinsouq ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์

             นี่คือ สิ่งที่ "ชารีฟ เด่นสุมิตร" ผู้ก่อตั้ง "Pinsouq" ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์ (Halal Marketplace) นักธุรกิจหนุ่มในจังหวัดยะลา วัย 29 ปี ดีกรีวิศวกรรมซอฟต์แวร์และนักศึกษา ป.โท ด้านบริหาร ได้เมืองเห็นโอกาสจากสินค้าฮาลาล ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และนำความรู้ที่มีมาพัฒนาต่อยอดสร้างตลาดสินค้าฮาลาลบนโลกออนไลน์  ที่เรียกว่า Pinsouq Halal Marketplace แพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าฮาลาลไว้มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีสินค้าเกือบ 10,000 รายการ จากร้านค้าทั่วประเทศ

             ชารีฟ เด่นสุมิตร เล่าว่า Pinsouq เป็นเหมือนกับตลาดออนไลน์ที่มีแผงให้ร้านค้ามาเปิดร้านฟรี โดยเน้นที่ผู้ประกอบการหรือร้านค้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีความพิเศษที่ Pinsouq เป็นแพลตฟอร์มสินค้าฮาลาลโดยเฉพาะ ที่สร้างและพัฒนาขึ้นโดยคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ มีช่องทางขยายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้ทั่วโลก

             ในส่วนของลูกค้าก็สามารถเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่สนใจ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ e-commerce ทั่วไปหาไม่ได้  เช่น นมแพะ อินทผาลัม เครื่องแต่งกายมุสลิมทั้ง ผ้าคลุมผม ชุดโต๊ป อาบายะห์ หรือหนังสือการเรียนการสอนสำหรับเด็กมุสลิม

จุดเริ่มต้น คือ มีโครงการจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เรื่องสตาร์ทอัพ และมีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA เข้ามาในพื้นที่ผลักดันสตาร์ทอัพของผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ร่วมโครงการ เพราะตอนนั้นตนเองก็จบมาในด้านนี้รวมถึงมีเพื่อนที่ทำร้านค้าออนไลน์อยู่แล้วจึง ได้ชักชวนมาเริ่มทำ "Pinsouq" ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลขึ้นมา

ชารีฟ เด่นสุมิตร

ชารีฟ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของ "Pinsouq" ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาล

             สตาร์ทอัพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Southern Boarder Startup) เป็นโครงการที่จัดขึ้นตามนโยบายและทิศทางการทำงานของรัฐบาล ภายใต้แนวคิด การสร้างช่องทางให้มีการนำผลงานนวัตกรรมมาแสดงและนำผลงานมาขยายผลเชิงรุกไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่ง ศอ.บต. ได้ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย NIA ร่วมออกแบบหลักสูตรการพัฒนา Start up ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย แนะนำวิทยากร และสนับสนุนบุคลากร เพื่อร่วมกันพัฒนากลุ่ม Start up และSmart SMEs ให้เป็นบุคลากรหลักในการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
Pinsouq ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์

             นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้  เล่าว่า ชารีฟ เด่นสุมิตร ผู้ก่อตั้ง "Pinsouq" ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาล (Halal Marketplace) เป็นหนึ่งในผลผลิตของ Start up รุ่นที่ 1 ที่ได้เริ่มทำขึ้นตั้งแต่ปี 2560

             "สตาร์ทอัพ เราเริ่มจากการมีส่วนร่วมของ ศอ.บต. กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีวิธีคิดใหม่ๆ ในการทำธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  ร่วมกับอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) มาร่วมมือกัน ลงนาม MOU เพื่อเฟ้นหาคนมีวิธีคิดที่จะทำสตาร์ท เข้ามาอบรม ฝึกประสบการณ์ โดยเริ่มทำตั้งแต่ปี 2560 รุ่นแรกที่เข้ามาอบรมมีทั้งหมด 30 คน ซึ่ง ชารีฟ เด่นสุมิตร ผู้ก่อตั้ง "Pinsouq" ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาล (Halal Marketplace) เป็นหนึ่งใน Start up  รุ่นที่ 1"

Pinsouq ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์

             ชารีฟ เด่นสุมิตร ผู้ก่อตั้ง "Pinsouq" เล่าว่า หลังจากเข้าอบรมแล้ว ทาง ศอ.บต. ก็ผลักดันเพื่อนำเสนอแนวคิด ในการทำสตาร์ทอัพของตนเอง เพื่อขอทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

             "ตอนแรกธุรกิจผมเป็นแค่เว็ปไซต์ขายของธรรมดา ๆ แต่พอผมได้ทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จำนวน 1,340,000 บาท  จึงพัฒนาต่อยอดสร้างแพลตฟอร์ม ธุรกิจสตาร์ทอัพ "Pinsouq" ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาล ขึ้นมา"

Pinsouq ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์

Pinsouq ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์

             "Pinsouq" ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์  เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำลังเติบโตอย่างมาก ซึ่งภายใน 2 ปี ที่ผ่านมา ทางบริษัทมีมูลค่าทางการตลาดกว่า 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งเครื่องยืนยันถึงโอกาสในการพัฒนาสตาร์ทอัพจังหวัดชายแดนภาคใต้

             ชารีฟ เด่นสุมิตร มองว่า การที่มี Start up มากขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จะช่วยทำให้คนในพื้นที่มีรายได้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น และก็เป็นรายได้ที่เกิดจากการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการที่มีอยู่ในพื้นที่ให้มีราคาสูงขึ้น  ผ่านการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้  ทำให้ธุรกิจเติบโตและร้านค้าย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้น

             และที่สำคัญ Start up แต่ละแห่ง จะเกิดการจ้างงานคนในพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ทั้งสำหรับคนรุ่นใหม่ในการทำธุรกิจ และชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

Pinsouq ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์

Pinsouq ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์

Pinsouq ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
"Pinsouq" ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์ Start up จังหวัดชายแดนภาคใต้ อัปเดตล่าสุด 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16:13:58 4,662 อ่าน
TOP