x close

ครม. เห็นชอบ แก้กฎหมายให้หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ !

          คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขกฎหมาย ให้หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ จากเดิมที่ห้ามทำแท้งโดยเด็ดขาด ยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก ให้ครอบคลุมกรณีที่จำเป็น

หญิงตั้งครรภ์

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานทำให้แท้งลูก แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ มาตรา 305 ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

          โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้หญิงที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถทำแท้งได้ จากเดิมที่ห้ามหญิงตั้งครรภ์ทำแท้งโดยเด็ดขาด ซึ่งการกำหนดอายุครรภ์ดังกล่าวเป็นไปตามความเห็นของแพทยสภาและราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการทำแท้ง ไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ทำแท้งเกิดอาการแทรกซ้อนและเป็นอันตรายแก่ชีวิต

หญิงตั้งครรภ์

          นอกจากนี้ได้มีการแก้ไขลดอัตราโทษ เพื่อให้เหมาะสมกับการที่ผู้ทำแท้งต้องได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดโทษสูงอีก โดยให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก ให้ครอบคลุมกรณีที่จำเป็นและสมควรต้องทำแท้งหรือยุติการตั้งครรภ์

          ทั้งนี้ จะส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าว ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยด่วนเพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าว INN
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครม. เห็นชอบ แก้กฎหมายให้หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้ ! อัปเดตล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:41:44 13,896 อ่าน
TOP