x close

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง-พระราชทานยศ พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

          โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พันเอกหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ดำรงตำแหน่งนายทหาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พระราชทานยศ พลตรีหญิง
พระราชทานยศ พลตรีหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

             วันที่ 27 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

             พันเอกหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) และพระราชทานยศ พลตรีหญิง

             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2564

พระราชทานยศ พลตรีหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง-พระราชทานยศ พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ อัปเดตล่าสุด 27 มกราคม 2564 เวลา 22:23:06 168,390 อ่าน
TOP