x close

ศาลสั่งถอนใบอนุญาตสร้างแอชตัน อโศก "มีผลย้อนหลัง" ลูกบ้านย้ายเข้าไปแล้วทำไงทีนี้ ??

          ศาลปกครองกลางสั่งถอนใบอนุญาตสร้างแอชตัน อโศก พบถนนแคบกว่า 12 เมตร ผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร คำสั่งศาลมีผลย้อนหลัง ด้านโครงการแจงแล้ว ยันไม่กระทบลูกบ้าน เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อไป


แอชตัน อโศก
ภาพจาก เว็บไซต์ ananda

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เดลินิวส์ รายงานว่า ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่ออกให้แก่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับ

          รายงานข่าวระบุว่า ตามที่ชาวบ้านในพื้นที่ถนนสุขุมวิท ซอย 19 แยก 2 เขตวัฒนา กทม. เดินทางมายื่นฟ้อง ผอ.สำนักงานเขตวัฒนา, ผอ.สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-5 ต่อศาลปกครองกลางว่า

          "ร่วมกันละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ด้วยการอนุญาต บจก.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชียอโศก ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยแอชตัน อโศก ซึ่งเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดความสูง 51 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน ในพื้นที่ขนาด 2.3 ไร่ ในซอยสุขุมวิท 19 แยก​ 2 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย"

แอชตัน อโศก
ภาพจาก เว็บไซต์ ananda

          โดยศาลปกครองกลางให้เหตุผลว่า ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารโครงการแอชตัน อโศก ไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุญาตให้ทำการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโครงการแอชตัน อโศก ที่ถนนสุขุมวิท 21 จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงสมควรที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างอาคารพิพาททุกฉบับ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าว เพื่อมิให้คำสั่งดังกล่าวมีผลในระบบกฎหมายต่อไป


          ต่อมาเฟซบุ๊ก Ananda Development ได้ออกหนังสือชี้แจง โดยมีใจความสำคัญดังนี้

          - คำตัดสินดังกล่าวเป็นเพียงคำตัดสินของศาลปกครองกลางเท่านั้น ทางบริษัทยังมีความเห็นแตกต่างจากคำพิพากษา และจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมาย

          - คำพิพากษาของศาลปกครองกลางเป็นศาลชั้นต้น ยังไม่มีผลบังคับจนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด จึงยังไม่มีผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของเจ้าของร่วมแต่อย่างใด

          - กรณีพิพาทดังกล่าว ทางบริษัทยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

          - บริษัทยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าและเจ้าของร่วม และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

แอชตัน อโศก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ananda Development

แอชตัน อโศก

แอชตัน อโศก

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์, เฟซบุ๊ก Ananda Development

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศาลสั่งถอนใบอนุญาตสร้างแอชตัน อโศก "มีผลย้อนหลัง" ลูกบ้านย้ายเข้าไปแล้วทำไงทีนี้ ?? อัปเดตล่าสุด 2 กันยายน 2564 เวลา 00:21:44 27,433 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP