x close

วันภาษามือโลก 23 กันยายน เพื่อสิทธิของโลกแห่งความเงียบ

          วันภาษามือโลก หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า International Day of Sign Languages เป็นวันสำคัญสากลของคนพิการ ตรงกับวันที่ 23 กันยายน ของทุกปี
วันภาษามือโลก

          ผู้พิการทางการได้ยินยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต่างจากคนทั่วไป ขอเพียงแค่มีภาษามือและความรู้ในการสื่อสาร ดังนั้น เพื่อให้คนทั้งโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษามือ องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 23 กันยายน ของทุกปี เป็นวันภาษามือโลก หรือ International Day of Sign Languages วันสำคัญสากลเพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิและความเท่าเทียมของการสื่อสารในโลกแห่งความเงียบ โดยมีจุดประสงค์ให้ทุกคนสามารถทำความเข้าใจกันได้ผ่านการใช้ภาษามือสื่อความหมาย แม้ไม่ต้องเอ่ยคำใดออกมา

วันภาษามือโลกกับความเป็นมา

วันภาษามือโลก

          วันภาษามือโลกถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 23 กันยายน ของทุกปี ซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อปี ค.ศ. 1951 เป็นวันก่อตั้งสมาคมคนหูหนวกโลก หรือ WFD ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเลือกวันที่ 23 กันยายน เป็นวันภาษามือโลก (International Day of Sign Languages) โดยปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการในงานสัปดาห์คนหูหนวกแห่งชาติ ซึ่งจัดในปี ค.ศ. 2018 นั่นเอง

วันภาษามือโลก มีความสำคัญอย่างไร

          จุดประสงค์ในการก่อตั้งวันภาษามือโลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษามือ รวมไปถึงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิมนุษยชนของคนหูหนวกด้วย โดยข้อมูลจากสมาคมคนหูหนวกโลก (WDF) เผยว่า ปัจจุบันมีผู้พิการทางการได้ยินมากกว่า 70 ล้านคนทั่วโลก และกว่า 80% อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา นั่นหมายความว่า มีภาษามือกว่า 300 ภาษาที่ใช้อยู่ตอนนี้ ซึ่งถือว่ามีความหลากหลายอย่างมาก และเราก็ไม่ควรมองข้ามภาษามือเหล่านี้
วันภาษามือโลก

กิจกรรมวันภาษามือโลก

          เมื่อถึงวันภาษามือโลก ทางองค์การสหประชาชาติจะเป็นผู้กำหนดธีมงาน และสมาคมคนหูหนวกในประเทศต่าง ๆ ก็จะจัดกิจกรรมตามธีม เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินมารวมตัวทำกิจกรรมด้วยกัน ได้เปิดหูเปิดตา ได้พบปะกับผู้พิการคนอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมในแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมและคนในพื้นที่นั้น ๆ

Theme งานวันภาษามือโลก

  • ปี 2018 : Everyone is included ! : ภาษามือเป็นของทุกคน
  • ปี 2019 : Sign Language Rights for All : ภาษามือสิทธิสำหรับทุกคน
  • ปี 2020 : Sign Language Are for Everyone ! : ภาษามือเพื่อทุกคน
  • ปี 2021 : We Sign for Human Rights : ภาษามือเพื่อสิทธิมนุษยชน
     
          แม้จะไม่ได้ยินเสียงใด ๆ แต่หากเราทุกคนเข้าใจ สังคมเข้าใจ เอื้อการใช้ชีวิตของผู้พิการทางการได้ยิน ก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทุกฝ่ายนะคะ ขอแค่มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันให้มาก ๆ เท่านั้นเอง
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันภาษามือโลก 23 กันยายน เพื่อสิทธิของโลกแห่งความเงียบ อัปเดตล่าสุด 8 กันยายน 2564 เวลา 16:26:39 21,616 อ่าน
TOP