x close

น้องเติมยิ้มตะลุย SMART Farming เพลิดเพลินไปกับเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรสุดทันสมัย

           น้องเติมยิ้มพาเข้าฟาร์ม ไปดู SMART Farming โดยโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ยกระดับการเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม สุดทันสมัย
SMART Farming

          สวัสดีจ้า ! นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. เดอะซีรีส์ กลับมาอีกแล้ว หลังจากในตอนที่ 1 พี่ ๆ ได้ไปทัวร์ นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม คืนรอยยิ้มสู่ท้องถิ่น ฟื้นเศรษฐกิจให้ชุมชน กับน้องเติมยิ้มกันมา ก็พอจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่า โครงการนี้ได้เข้ามาช่วยเติมเต็มความสุข คืนรอยยิ้มให้ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด 19 โดยเน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญ ทั้งในด้านการทำการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการวางแผนทางการตลาด ช่วยให้คนในชุมชนสามารถกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้ง

          และมาถึงในตอนนี้ น้องเติมยิ้มจะขอพาพี่ ๆ ไปเข้าฟาร์ม ดูตัวอย่างการทำเกษตรสมัยใหม่แบบ SMART Farming ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ที่ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าไปบริหารจัดการ ยกระดับการเกษตรไทยให้ทันสมัยกว่าที่เคย ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น เกษตกรก็จะสามารถพึ่งตนเองได้ มีรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว พร้อมแล้วก็ตามมาเลย

SMART Farming สำคัญอย่างไร ?

          SMART Farming หรือ การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ลดต้นทุนการผลิต และช่วยให้ผลผลิตมีมาตรฐานและผลผลิตที่ได้มีความสม่ำเสมอ เริ่มตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์ ดูแล เก็บเกี่ยว รักษา ไปจนถึงการควบคุมจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแม่นยำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สู้กับความต้องการของตลาดได้

SMART Farming

บทบาทของ SMART Farming
โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.

          ถึงแม้ประเทศไทยจะยืนหนึ่งเรื่องความอุดมสมบูรณ์ มีรากฐานการเกษตรที่มั่นคง แต่หากรูปแบบการทำการเกษตรยังคงเดิม ไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม จากพื้นที่ที่มีทรัพยากรดี ๆ ก็อาจทำให้เสียโอกาสโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงเล็งเห็นว่า โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. จะสามารถยกระดับการเกษตรชุมชนได้ จึงเข้าไปสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบการดำเนินงานร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท. เข้าไปช่วยสร้างประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรของชุมชน แบบ SMART Farming ซึ่งเป็นการยกระดับกระบวนการผลิต การเพาะปลูก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร และยังช่วยสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการไปสู่ความมั่นคง มีคุณภาพมากขึ้นด้วย

          เอาล่ะ ! น้องเติมยิ้มจะพาพี่ ๆ ไปตะลุยฟาร์มตัวอย่าง ที่ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแบบ SMART Farming ในประเทศไทย จากโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. มาแนะนำให้รู้จักกัน รับรองว่าต้องว้าวแน่นอน

ปลูกฟักทองได้ตลอดปีด้วยโรงเรือนอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบ IoT

SMART Farming

          จากเดิมที่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปลูกฟักทองในพื้นที่โล่งแจ้ง ทำให้เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทางโครงการจึงมีการนำนวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบ IoT มีระบบให้น้ำ เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน ระบบให้ปุ๋ย ให้ฮอร์โมน และระบบวัดอุณหภูมิและแสง ปิด-เปิดไฟในโรงเรือนอัตโนมัติ ช่วยรักษาสมดุลการปลูกฟักทองให้ได้มาตรฐาน มีการเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ และหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะสามารถปลูกฟักทองได้ถึง 3 รอบต่อปี และเมล็ดพันธุ์ก็ยังสามารถนำไปขอรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ด้วย

SMART Farming

SMART Farming

ระบบให้น้ำอัตโนมัติในโรงเรือนและโดรนให้ปุ๋ยเพื่อการเกษตร

SMART Farming

           ชุมชนตำบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี มีการปลูกพืชผักสวนครัวเป็นหลัก แต่เจอปัญหาเรื่องโรคแมลงและฤดูกาลที่ไม่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ทางโครงการจึงได้สร้างโรงเรือนต้นแบบ จ่ายไฟภายในด้วยโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบให้น้ำอัตโนมัติที่สามารถเปิด-ปิดการให้น้ำผ่านมือถือได้เลย ทำให้ไม่มีแมลงรบกวนและหน้าฝนก็ยังสามารถปลูกพืชผักได้ทุกชนิด
SMART Farming

SMART Farming

          และนอกจากนี้ยังมีการใช้โดรนให้ปุ๋ยในพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด ที่เป็นพืชเป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนด้วย

โรงเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลาที่ทันสมัย เพื่อคนพิการมีรายได้ที่ยั่งยืน

SMART Farming

          ฟาร์มดูฮาร์ต อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับคนพิการ ทางโครงการได้นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการให้กับฟาร์มเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบคลุมรายจ่าย โดยต่อยอดจากการเกษตรเดิมที่มีอยู่ เช่น การขุดบ่อขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำและใช้ระบบโซลาร์เซลล์ในการผันน้ำไว้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ออกแบบโรงเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลาที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย วางระบบน้ำใหม่ ใช้หัวนิปเปิ้ลแทนแบบรางเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ติดสปริงเคิลบนหลังคาช่วยลดอุณหภูมิของโรงเรือน และออกแบบทางเดินที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่นั่งวีลแชร์ และยังมีเป้าหมายจะพัฒนาไปเป็นไข่ไก่เสริมไอโอดีนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

SMART Farming

SMART Farming

          ไม่เพียงแค่นั้น ยังมีการทดลองใช้นาโนซิงก์ออกไซด์ในนาข้าวเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการเกิดโรคและแมลง และก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักมูลค่าสูง (Green House) ที่มีระบบการให้น้ำที่แม่นยำ

          โดยในปัจจุบัน โครงการ SMART Farming นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. กำลังเร่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ก้าวทันยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา และหากเกษตรกรยิ้มได้ เศรษฐกิจไทยก็ดีขึ้นได้เช่นเดียวกัน พี่ว่าไหม ?

           และในตอนต่อไปของ “นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม เดอะซีรีส์” น้องเติมยิ้มจะพาพี่ ๆ ไปลงพื้นที่ชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีมาบริหารการตลาดฉบับ SMART Marketing พร้อมคืนรอยยิ้มให้กับชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อย่าลืมติดตามกันนะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สวทช.
ขอบคุณภาพประกอบจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
น้องเติมยิ้มตะลุย SMART Farming เพลิดเพลินไปกับเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรสุดทันสมัย อัปเดตล่าสุด 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:05:12 1,508 อ่าน
TOP