x close

ปฏิทินวันพระ ปี 2565 วันสำคัญทางศาสนา สายบุญเช็กเลย

           วันพระปี 2565 คือวันไหนบ้าง มาดูปฏิทินวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไปไหว้พระทำบุญได้ตลอดปี อยากรู้เช็กเลย

ปฏิทินวันพระ ปี 2565

          วันพระวันไหนบ้าง ? ใครอยากทราบว่าในปฏิทินปี 2565 มีวันพระตรงกับวันที่เท่าไร เพื่อจะได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรม ทำบุญตักบาตร ทำจิตใจให้ผ่องใส ก่อนจะไปดูปฏิทินวันพระ ปี 2565 เรามาดูความหมายของคำว่า วันพระ กันก่อนดีกว่า

วันพระ คืออะไร

           วันพระ หรือวันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) ซึ่งโดยปกติวันพระจะถูกกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ ให้มีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 14 หรือ 15 ค่ำ

วันพระใหญ่ คืออะไร

           วันพระ สามารถแยกย่อยออกไปอีก 2 วัน คือ วันพระเล็ก ได้แก่ วันขึ้นและวันแรม 8 คํ่า และวันพระใหญ่ ได้แก่ วันขึ้นและวันแรม 15 คํ่า โดยมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่ในวันพระใหญ่ด้วย ได้แก่ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา

วันโกน คืออะไร

          วันโกน คือ วันก่อนวันพระใหญ่ 1 วัน เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้

          หลังจากเราพอรู้ความหมายของวันพระ วันพระใหญ่ วันพระเล็ก และวันโกนกันมาแล้ว ลองมาเปิดปฏิทินปี 2565 เพื่อดูวันพระในแต่ละเดือนกันเลย ซึ่งมีทั้งวันพระ และวันพระใหญ่ที่จะเป็นวันหยุดราชการด้วย

ปฏิทินวันพระ ปี 2565

ปฏิทินวันพระ ปี 2565

เดือนมกราคม

 • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 1
 • วันจันทร์ที่ 10 มกราคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2
 • วันจันทร์ที่ 17 มกราคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 
 • วันอังคารที่ 25 มกราคม เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2

เดือนกุมภาพันธ์

 • วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 2
 • วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
 • วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา)
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 3

เดือนมีนาคม

 • วันพุธที่ 2 มีนาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
 • วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 4

เดือนเมษายน

 • วันศุกร์ที่ 1 เมษายน เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4
 • วันเสาร์ที่ 9 เมษายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5
 • วันเสาร์ที่ 16 เมษายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
 • วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 5
 • วันเสาร์ที่ 30 เมษายน เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5

เดือนพฤษภาคม

 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา)
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 (วันอัฏฐมีบูชา)
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6

เดือนมิถุนายน

 • วันอังคารที่ 7 มิถุนายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
 • วันอังคารที่ 14 มิถุนายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
 • วันพุธที่ 22 มิถุนายน เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7
 • วันอังคารที่ 28 มิถุนายน เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7

เดือนกรกฎาคม

 • วันพุธที่ 6 กรกฎาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (วันอาสาฬหบูชา)
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8

เดือนสิงหาคม

 • วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
 • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9

เดือนกันยายน

 • วันเสาร์ที่ 3 กันยายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

เดือนตุลาคม

 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
 • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (วันออกพรรษา)
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11

เดือนพฤศจิกายน

 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
 • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12
 • วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12

เดือนธันวาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 1
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 1
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2
           อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีเวลาเข้าวัด ทำสังฆทาน ตักบาตร หรือถวายปัจจัยในวันพระ เราก็สามารถทำบุญได้ทุกวัน เช่น รักษาศีล 5 หรือศีล 8 กินเจหรือมังสวิรัติ บริจาคข้าวของเครื่องใช้ ทำบุญช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟวัด รวมทั้งการดูแลบุพการี เพียงเท่านี้ก็ได้รับบุญกุศลแล้ว

แนะนำวันสำคัญ ฤกษ์ออกรถ และฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2565 ใครอยากดูคลิกเลยจ้า

ขอบคุณข้อมูลจาก
dhammathai.org

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ปฏิทินวันพระ ปี 2565 วันสำคัญทางศาสนา สายบุญเช็กเลย อัปเดตล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:53:43 60,504 อ่าน
TOP