x close

เสร็จแล้ว ! สายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี เร่งรื้อสายสื่อสารและเสาไฟฟ้า พร้อมเพิ่มพื้นที่ถนนไร้สาย

          วันที่ 23 มิถุนายน 2565 MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยผู้ประกอบการสายสื่อสาร และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ลงพื้นที่รื้อสายสื่อสาร บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์

          เนื่องจากได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี แล้วเสร็จ ซึ่งประกอบด้วยระยะทางรวมทั้งหมด 8.3 กิโลเมตร ใน 7 เส้นทาง คือ

          - ถนนสาธุประดิษฐ์
          - ซอยอนุมานราชธน
          - ถนนสว่างอารมณ์
          - ถนนรัชดาภิเษก (ช่วงเลียบทางด่วนเฉลิมมหานคร)
          - ถนนสาทร
          - ถนนนางลิ้นจี่
          - ถนนนราธิวาสราชนครินทร์


          ทั้งนี้ การรื้อสายสื่อสารในเส้นทางถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ถือเป็นการดำเนินงานภายหลังจากการก่อสร้างท่อและร้อยสายไฟฟ้าลงใต้ดิน รวมถึงการประสานงานผู้ประกอบการให้นำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายสื่อสารด้วยเช่นกัน

          และในปัจจุบันได้เปลี่ยนระบบกระแสไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเรียบร้อยแล้ว จึงเหลือเพียงการรื้อถอนเสาและสายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเสถียรภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ในอนาคต รวมถึงช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

          ความคืบหน้าการก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดินจนถึงปัจจุบัน MEA ได้ดำเนินแล้วรวมทั้งสิ้น 215.6 กิโลเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2568 โดยล่าสุดมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 62 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่โครงการนนทรี รวมถึงบางส่วนของถนนสายสำคัญต่าง ๆ เช่น ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท ถนนพระราม 1 ถนนราชดำริ ถนนราชวิถี ถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยา ถนนสวรรคโลก ถนนสาธุประดิษฐ์ และสว่างอารมณ์ เป็นต้น

          ขณะเดียวกัน มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 153.6 กิโลเมตร เช่น โครงการพระราม 3 โครงการรัชดาภิเษก และแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างส่วนใหญ่ร่วมกับการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการก่อสร้าง รวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในคราวเดียวกัน
 
          #รื้อถอนสายสื่อสาร
          #สายไฟฟ้าใต้ดิน
          #โครงการนนทรี
          #ถนนสาธุประดิษฐ์
          #ซอยอนุมานราชธน
          #ถนนสว่างอารมณ์
          #ถนนรัชดาภิเษก
          #ถนนสาทร #ถนนนางลิ้นจี่
          #ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
          #MEA #การไฟฟ้านครหลวง
          #MEASMARTENERGY
          #MEASMARTPROJECT
          #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เสร็จแล้ว ! สายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี เร่งรื้อสายสื่อสารและเสาไฟฟ้า พร้อมเพิ่มพื้นที่ถนนไร้สาย อัปเดตล่าสุด 24 มิถุนายน 2565 เวลา 11:16:54 7,876 อ่าน
TOP