x close

อัยการฯ นนทบุรี สั่งฟ้อง 6 ผู้ต้องหา คดีแตงโม แจกแจงที่นี่ ใครโดนคดีอะไรบ้าง


           อัยการจังหวัดนนทบุรี สั่งฟ้อง 6 ผู้ต้องหา คดีแตงโม นิดา ด้าน 5 คนบนเรือ โดนข้อหาหลัก กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย เสนออธิบดีอัยการภาค 1 ส่งฟ้องทั้งหมดวันนี้ (3 ส.ค.) รอสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงอีกครั้ง

แตงโม นิดา
ภาพจาก Instagram melonp.official

           วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานความคืบหน้าคดีแตงโม นิดา ที่ล่าสุดอัยการจังหวัดนนทบุรี สั่งฟ้อง ปอ ตนุภัทร กับพวกรวม 6 คน ซึ่งโดนข้อหาหลัก คือ กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

           ตามที่เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีได้รับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 234/2565 ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี ระหว่าง นางสาวภนิดา ศิระยุทธโยธิน (แม่แตงโม) กับพวกรวม 3 คน ผู้กล่าวหา

           - นายตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ (ปอ) ผู้ต้องหาที่ 1

           - นายไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ (เบิร์ต) ผู้ต้องหาที่ 2

           - นายวิศาพัช มโนมัยรัตน์ (แซน) ผู้ต้องหาที่ 3

           - นายนิทัศน์ กีรติสุทธิสาธร (จ๊อบ) ผู้ต้องหาที่ 4

           - นางสาวอิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ (กระติก) ผู้ต้องหาที่ 5

           - นายภีม ธรรมธีรศรี (เอ็ม) ผู้ต้องหาที่ 6

           ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ร่วมกันใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว, เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย, แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน เพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ หรือให้รับโทษน้อยลง, ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด และทิ้งสิ่งของลงในแม่น้ำลำคลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก นั้น


สำหรับคำสั่งฟ้องทางคดีของพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี มีดังนี้


           ผู้ต้องหาที่ 1 ปอ ตนุภัทร  

           - ความผิดฐานกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

           - แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย

           - เป็นผู้ทำการในเรือในตำแหน่งที่กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดให้ต้องมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ โดยมิได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถอันถูกต้อง

           - เท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ลงในแม่น้ำ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรกโดยไม่ได้รับอนุญาต

           - เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในประเภทที่ 2 (อัลปราโซแลม)

โรเบิร์ต ไพบูลย์
ภาพจาก สปริงนิวส์

           ผู้ต้องหาที่ 2 โรเบิร์ต ไพบูลย์

           - ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

           - ใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว

           - เป็นผู้ทำการในเรือในตำแหน่งที่กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดให้ต้องมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ โดยมิได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถอันถูกต้อง

           - เท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ลงในแม่น้ำ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก โดยไม่ได้รับอนุญาต

           ผู้ต้องหาที่ 3 แซน วิศาพัชร

           - ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ที่แก้ไขใหม่

จ๊อบ นิทัศน์
ภาพจาก โหนกระแส

           ผู้ต้องหาที่ 4 จ๊อบ นิทัศน์

           - ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

           - เพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ หรือให้รับโทษน้อยลง ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิด  

           - เท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ลงในแม่น้ำ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก โดยไม่ได้รับอนุญาต

           ผู้ต้องหาที่ 5 กระติก อิจศรินทร์

           - ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

           - แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย

           - เพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ หรือให้รับโทษน้อยลง ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 172, 184, 291 ที่แก้ไขใหม่

           ผู้ต้องหาที่ 6 เอ็ม ธรรมธีรศรี

           - ความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย

           - เพื่อจะช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษ หรือให้รับโทษน้อยลง ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84, 91, 172, 184 ที่แก้ไขใหม่

           คำสั่งฟ้องดังกล่าวอัยการจังหวัดนนทบุรีได้เสนออธิบดีอัยการภาค 1 เพื่อทราบตามระเบียบเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ต่อมา คณะทำงานของสำนักงานอัยการภาค 1 และอธิบดีอัยการภาค 1 ได้ตรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ 1-6 ของสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีชอบด้วยกฎหมายแล้ว

           จึงมีคำสั่งทราบคำสั่งฟ้อง และส่งสำนวนกลับมายังสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในวันนี้ (3 สิงหาคม)


           ทั้งนี้ ผลคืบหน้าทางคดี สำนักงานอัยการสูงสุดจะแถลงให้ทราบในโอกาสต่อไป

แตงโม นิดา
ภาพจาก Instagram melonp.official

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อัยการฯ นนทบุรี สั่งฟ้อง 6 ผู้ต้องหา คดีแตงโม แจกแจงที่นี่ ใครโดนคดีอะไรบ้าง โพสต์เมื่อ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 12:38:26 8,234 อ่าน
TOP