x close

ข้าราชการ - ลูกจ้าง ยิ้มกริ่ม ! กทม. จ่ายโบนัสประจำปี เปิดยอดสูงสุดที่ได้รับ


            กทม. เผย เตรียมจ่ายโบนัสให้กับข้าราชการ-ลูกจ้างในสังกัด กทม. โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม จะได้รับโบนัสแตกต่างกันตามอัตราเงินเดือนที่ได้รับ สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน


            เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 โดยจัดเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้เงินรางวัลไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

            - ประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง

            - ประเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง

            - ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ

            - ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

            - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

2. กลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้เงินรางวัลไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

            - ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

            - ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

            - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


3. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้เงินรางวัลไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

            - ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและดับชำนาญการ

            - ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน

            - ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะชำนาญการ ครูและครูผู้ช่วย

4. ลูกจ้างกรุงเทพมหานครทุกประเภท ให้ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่ต่ำกว่าหนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ข้าราชการ - ลูกจ้าง ยิ้มกริ่ม ! กทม. จ่ายโบนัสประจำปี เปิดยอดสูงสุดที่ได้รับ อัปเดตล่าสุด 29 กันยายน 2565 เวลา 17:03:50 9,570 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP