x close

30 ปีแห่งการรณรงค์โครงการกระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านมหรือ Breast Cancer Campaign ภายใต้การดำเนินงานของ เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์


30 ปีแห่งการรณรงค์โครงการกระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านมหรือ Breast Cancer Campaign
ภายใต้การดำเนินงานของ เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์
          วันนี้ 30 ปีแห่งการรณรงค์โครงการกระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านมหรือ Breast Cancer Campaign ภายใต้การดำเนินงานของ เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้หญิงทั่วโลกตระหนักถึงภัยของโรคมะเร็งเต้านม พร้อมการประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้สัญลักษณ์ริบบิ้นสีชมพู โดยโครงการและมูลนิธิการกุศลของเอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ สามารถระดมทุนได้กว่า 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับประเทศไทย เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือหน่วยงานด้านโรคมะเร็งมาเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี โดยระดมทุนได้กว่า 20 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพบริการด้านการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย ซึ่งมีแผนจะเปิดให้บริการรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตามชุนชนต่าง ๆ ในอนาคตอีกด้วย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
30 ปีแห่งการรณรงค์โครงการกระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านมหรือ Breast Cancer Campaign ภายใต้การดำเนินงานของ เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ อัปเดตล่าสุด 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15:37:13 2,506 อ่าน
TOP