x close

อุ๊งอิ๊ง แถลง 10 นโยบายใหม่ เพื่อไทย ต้องคิดการณ์ใหญ่ ชูค่าแรงขั้นต่ำ 600 - ป.ตรี 25,000

         อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร เปิด 10 นโยบายพลิกฟื้นประเทศ ปี 2570 ทวงคืนเวลา 1 ทศวรรษที่หายไปของเราทุกคนกลับมา โดยรัฐบาลเพื่อไทย ต้อง "คิดใหญ่ ทำเป็น" ประกาศค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท เงินเดือน ป.ตรี 25,000 บาท

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร

         วันที่ 6 ธันวาคม 2565 มีรายงานว่า ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2565 โดยมี อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าวในการประชุมเปิด 10 นโยบายพลิกฟื้นประเทศ ปี 2570 โดยรัฐบาลเพื่อไทย

         อุ๊งอิ๊ง กล่าวว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ตนพร้อมคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ศึกษาและทำวิจัยพบว่า ประเทศถอยหลังไปมาก ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และไร้ที่ยืนบนเวทีโลก ประชาชนจำนวนมากมีหนี้ท่วมและสะสมเป็นเวลานาน

         ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจำเป็นต้อง "คิดใหญ่" เพราะหากคิดเล็กจะรับมือปัญหามากมายขนาดนี้ไม่อยู่ และต้อง "ทำเป็น" เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ ยืนยันได้จากผลงานตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทย จนถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เราสามารถคืนความสุข ความเจริญ ความกินดีอยู่ดี ให้พี่น้องประชาชนได้ หัวข้อในแคมเปญรณรงค์ต่อจากนี้จึงเปลี่ยนจาก "พรุ่งนี้เพื่อไทย" เป็น "คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน"  

         "ช่วงเวลา 4 ปี จากนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการพลิกฟื้นประเทศ 'คิดใหญ่ ทำเป็น' เท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยของเราทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ราวปาฏิหาริย์อีกครั้ง การเมืองที่มีเสถียรภาพเท่านั้นที่จะทวงคืนเวลา 1 ทศวรรษที่หายไปของเราทุกคนกลับมา"


         สำหรับ 10 นโยบายพลิกฟื้นประเทศ ปี 2570 โดยรัฐบาลเพื่อไทย หากบริหารประเทศนาน 4 ปี คนไทยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. นโยบายเศรษฐกิจ


         - หลักการบริหารประเทศของพรรคเพื่อไทย คือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส : ยังคงถูกต้องและยึดเป็นแนวทางเสมอมาและตลอดไป จากปี 2566 จนถึงปี 2570 เพื่อไทยทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศเติบโตอย่างต่ำเฉลี่ย 5% ต่อปี ช่องว่างความเหลื่อมล้ำจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะพรรคเพื่อไทยจะใช้แนวคิด "รดน้ำที่ราก" เพื่อให้ต้นไม้งอกงามได้ทั้งต้น ทั้งที่น้ำมีจำกัด

         - รากแก้วที่สำคัญคือครอบครัว : พรรคจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เป็นพลังขับเคลื่อน โดยการดึงศักยภาพของอย่างน้อย 1 คน ในทุกครอบครัว ให้ได้รับโอกาสในการอบรม บ่มเพาะ ทักษะสร้างสรรค์ที่มีความถนัดให้ดีขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทำได้ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ ในสถาบันอาชีวะทั้งรัฐและเอกชนกว่า 800 แห่ง เมื่อเห็นศักยภาพที่เด่นชัดจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาไปฝึกอบรมทักษะระดับโลกต่อในต่างประเทศ

         - ทักษะสร้างสรรค์ Soft Power ด้านต่าง ๆ : เช่น เชฟทำอาหาร นักออกแบบ แฟชั่นดีไซเนอร์ นักร้อง นักแต่งเพลง คนเขียนบท ยูทูบเบอร์ นักสร้างคอนเทนต์ นักออกแบบมัลติมีเดีย นักกีฬา หรือสปาเทอราปิสต์ จะทำให้มีรายได้คนละไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปี ประเทศไทยมี 20 ล้านครอบครัว สามารถสร้างงานทักษะสูงได้ 20 ล้านตำแหน่ง และมีรายได้รวมกันถึงปีละ 4 ล้านล้านบาท 

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร

         - ในปี 2570 คนไทยต้องได้ค่าแรงขั้นต่ำ : ให้สมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คือ ไม่ต่ำกว่า 600 บาทต่อวัน เงินเดือนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไป

         - สร้างแนวทางหารายได้ใหม่ให้กับประชาชน : ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่คู่ขนานไปกับรายได้ดั้งเดิม จึงแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ เพราะพรรคเพื่อไทย ไม่ใช่แค่พักหนี้ แต่ล้างหนี้จนหมดสิ้น

         - เปิดโอกาสให้คนที่ต้องการสร้างเนื้อสร้างตัว : หรือวิสาหกิจชุมชนที่กำลังเติบโต สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้หลากหลาย ด้วยดอกเบี้ยต่ำ มีกองทุนหมู่บ้านที่ขยายบทบาทมากขึ้น กองทุนร่วมทุน และการระดมทุนแบบ Crowdfunding (การระดมทุนจากนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ผ่านคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม ที่เชื่อมระหว่างนักลงทุนและผู้ประกอบการ SME)

         - ส่งเสริมการแข่งขันพัฒนาธุรกิจ SME : ด้วยการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจทุกขั้นตอนแบบ One Stop Service, สร้างกติกาการแข่งขันที่เสรีและเท่าเทียม ทลายการผูกขาดในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กีดขวางความคิดสร้างสรรค์ของรายเล็กรายย่อย เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ผลไม้

2. นโยบายด้านการเกษตร  


อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร

         - ในปี 2570 พรรคเพื่อไทยนำเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ Agritech มาใช้ : เช่น เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาช่วยในการเกษตร มีการปรับปรุงหน้าดินและใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็น เกษตรกรจะมีรายได้มากขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลง

         - ใช้การตลาดนำการผลิต ไม่มีการทำการเกษตรแบบไร้เป้าหมาย : สินค้าการเกษตรต้องขึ้นยกแผง มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัล (NFT) มาใช้ในการขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ให้ต่างชาติมาช่วยเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง ราคาพืชผลเกษตรจึงขึ้นยกแผงทุกตัว เพราะเคยทำมาแล้วและจะทำต่อไป

3. นโยบายด้านการท่องเที่ยว


         - ในปี 2570 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไทยจำนวนมาก : รายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 3 ล้านล้านบาทต่อปี การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยได้รับความนิยมจากทั่วโลก เทศกาลของไทย 2 เทศกาล คือ สงกรานต์ในเดือนเมษายน และลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน เป็นเทศกาลระดับโลกที่นักท่องเที่ยวปักหมุดไว้ในปฏิทิน ประเทศไทยน่าอยู่สำหรับชาวต่างชาติและคนไทย

 4. นโยบายด้านนวัตกรรม


         - พรรคเพื่อไทยสร้างโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) ของไทยเอง : ที่เป็นช่องทางในการขายสินค้าเกษตร รวมทั้งสินทรัพย์ที่เกิดจากซอฟต์พาวเวอร์ ตลอดจนเป็นช่องทางเงินทุนให้กับนักธุรกิจรายย่อย ไม่ว่าจะเป็น Start up หรือ SME

         - เพื่อไทยยังส่งเสริมงานวิจัยอย่างจริงจัง : จนทำให้ในปี 2570 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านนวัตกรรมของอาเซียน มีการใช้เงินสกุลดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC : Central Bank Digital Currency) แทนเงินสด ป้องกันการคอร์รัปชันในการเมืองแบบ "ลิงกินกล้วย" ทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดี ประชาชนทุกคนมีบัญชีธนาคารและมีกระเป๋าเงินดิจิทัลของตนเอง

         - รัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ : การเข้าถึงบริการของรัฐทำได้ง่าย สะดวก ทุกหมู่บ้านของประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สถานที่สาธารณะทุกแห่งมี Wi-Fi ฟรี

5. นโยบายด้านสาธารณสุข


อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร

         - ในปี 2570 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค ถูกอัปเกรดหรือยกระดับขึ้น : สามารถรักษาได้ทั่วประเทศ ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวรับการรักษาได้ทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะข้อมูลสุขภาพถูกเชื่อมไว้บนศูนย์ข้อมูล หรือ Cloud เมื่อเจ็บป่วย ผู้ป่วยเพียงยื่นบัตรประชาชนแล้วอนุญาตให้แพทย์ผู้รักษาเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้  

         - ในปี 2570 ผู้ป่วยโรคทางจิต เช่น โรคซึมเศร้า หรือโรคทางกายอื่น ๆ : ที่ต้องการขอคำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทาง ได้รับการรักษาที่ศูนย์สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล เพราะแพทย์เฉพาะทางให้คำปรึกษาผ่านระบบทางไกล หรือ Telemedicine ได้ การนัดคิวตรวจเป็นเรื่องปกติของโรงพยาบาลทุกแห่ง ผู้ป่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่เช้ามืด ผู้ป่วยที่ต้องเจาะเลือด ตรวจโรค ก็สามารถทำได้ที่คลินิกหรือศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้าน
 
         - ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต : ได้รับการดูแลจากผู้ช่วยพยาบาลทั้งที่บ้านและที่ศูนย์ชีวาภิบาล (Hospice) ของรัฐและเอกชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลูกหลานยังสามารถไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ ไม่ต้องลางาน

         - การสาธารณสุขเชิงรุก : เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี ในเด็กหญิงอายุ 9-11 ขวบ และฉีดวัคซีนให้ผู้หญิงที่ยังไม่ติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV : Human Papilloma Virus) อีกทั้งยังตรวจและรักษาไวรัสตับอักเสบ-ซี ซึ่งโรคดังกล่าวจะเป็นการป้องกันมะเร็งตับ ที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของมะเร็งในผู้ชาย


         - ปี 2570 โรงพยาบาลของรัฐถูกกระจายอำนาจในรูปแบบองค์การมหาชนท้องถิ่น : และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาล มีการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ตามปริมาณงาน และเกิดการลงทุนครั้งใหญ่ในการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ให้ทันสมัยในทุกระดับตั้งแต่ตำบลถึงมหานคร รวมทั้งมีการฝึก อ.ส.ม. ให้เป็นพยาบาลระดับต้นประจำทุกหมู่บ้าน ส่วนในกรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลประจำเขตทั้ง 50 เขต

6. นโยบายด้านการศึกษา


         - ในปี 2570 มีการกระจายอำนาจการศึกษาเหมือนในประเทศที่เจริญแล้ว : มีโรงเรียน 2 ภาษา ในทุกท้องถิ่น ซึ่งสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ตั้งแต่ ป.1 มีการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและออนไลน์ โดยใช้ครูต่างประเทศมาสอนเสริมร่วมกับครูไทย มีศูนย์การเรียนรู้แบบ TCDC และ TK Park ที่เริ่มต้นสมัยไทยรักไทย ให้ครบทุกจังหวัด

7. นโยบายด้านยาเสพติด


         - พรรคเพื่อไทยจะปราบปรามยาเสพติดเต็มรูปแบบ : และจะบำบัดผู้เสพอย่างทั่วถึงควบคู่กันไปกับการปราบปราม เพราะ "ยาเสพติดกับเพื่อไทยอยู่ร่วมกันไม่ได้"

8. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน   


อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร

         - ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งจะถูกแก้ไขทั้งระบบทั่วประเทศ : มีการสร้างคลองน้ำเพื่อเชื่อมแม่น้ำหลักเข้าหากัน และมีอ่างเก็บน้ำเป็นแก้มลิงตามเส้นทางน้ำสายหลัก เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ

         - มีการสำรวจสิ่งก่อสร้างที่ขวางทางน้ำไหล : โดยเฉพาะถนน แล้วเปิดทางเพื่อให้น้ำไหลลงแม่น้ำสายหลักตามหลักแรงโน้มถ่วงโลก ดังที่เคยทำในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทำให้น้ำไม่ท่วมมา 20 ปีแล้ว

         - รวมถึงทำทางน้ำหลาก หรือฟลัดเวย์และทางผันน้ำ : เพื่อระบายน้ำลงทะเลให้เร็วขึ้นทั้งสองฝั่งเจ้าพระยา

         - รัฐบาลพรรคเพื่อไทยป้องกันน้ำทะเลหนุนไม่ให้ท่วมกรุงเทพฯ : ด้วยการถมทะเลด้านบางขุนเทียนจนถึงสมุทรปราการ สมุทรสาคร และเกิดแผ่นดินงอกจำนวนมาก ซึ่งนอกจากป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ ได้แล้ว ยังลดความแออัดของกรุงเทพฯ ที่สำคัญคือ ยังสามารถเอาที่ดินงอกนี้มาทำเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมดึงดูดรายได้จากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย


 9. นโยบายด้านการคมนาคมและขนส่งมวลชน


         - ในปี 2570 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค : มีการลงทุนในระบบรางครั้งใหญ่ สร้างรถไฟรางคู่ในทุกเส้นทาง ทำให้รถไฟวิ่งได้ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากที่เคยใช้เวลา 10 ชั่วโมง เหลือเพียง 5 ชั่วโมงเท่านั้น เส้นทางรถไฟสายใหม่ถูกสร้างขึ้นไปถึงจุดหมายสำคัญ เช่น เชียงราย เชียงของ มุกดาหาร นครพนม ภูเก็ต ส่วนรถไฟความเร็วสูงสร้างจากจีนลงมาถึงไทย แล้วต่อยาวไปถึงสิงคโปร์ เกิดขึ้นแน่นอน

         - รถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : ถูกจัดระเบียบใหม่ เพื่อใช้ระบบตั๋วร่วม 20 บาทตลอดสายได้ก่อนปี 2570 แน่นอน

         - สนามบินสุวรรณภูมิ : จะขยายพื้นที่รองรับผู้โดยสารมากขึ้นจาก 45 ล้านคน เป็น 100 ล้านคน

10. นโยบายด้านพลังงาน


         - โครงสร้างราคาพลังงาน ถูกปรับรื้อตั้งแต่ปี 2566 : ค่าน้ำมัน ค่าแก๊ส ค่าไฟ ลดลงทันที จะรณรงค์และส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือน ทำให้ลดการพึ่งพาน้ำมันลง

         นอกจากนี้ช่วงท้าย อุ๊งอิ๊ง ยังกล่าวด้วยว่า ในปี 2570 กติการัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ นายกรัฐมนตรีถูกเลือกในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากประชาชน มีการกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางออกไปส่วนท้องถิ่นมากขึ้น

         การใช้จ่ายงบประมาณจากภาษีประชาชนถูกควบคุมด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง เพื่อตามเม็ดเงินที่ถูกเบียดบังไป จนมั่นใจได้ว่าเงินภาษีของประชาชนได้ย้อนกลับไปสร้างความเจริญและความสุขให้กับประชาชนทุกบาททุกสตางค์ และมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีความพร้อม

         อย่างไรก็ตาม ในปี 2570 พรรคเพื่อไทยรับใช้ประชาชนด้วยการทำให้นโยบายทั้งหมดเป็นจริง ไม่มีการย้ายประเทศ มาพร้อมใจกันเปลี่ยนผู้นำง่ายกว่า

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อุ๊งอิ๊ง แถลง 10 นโยบายใหม่ เพื่อไทย ต้องคิดการณ์ใหญ่ ชูค่าแรงขั้นต่ำ 600 - ป.ตรี 25,000 อัปเดตล่าสุด 6 ธันวาคม 2565 เวลา 18:45:35 51,179 อ่าน
TOP