x close

การรถไฟฯ และมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา ร่วมประชุมหารือต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ


การรถไฟฯ และมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา 
ร่วมประชุมหารือต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมกับมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา (Chachoengsao Development Foundation – CDF) พร้อมด้วยสมาชิกและภาคีเครือข่ายของมูลนิธิฯ ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำรวจภูธรฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ระหว่างการรถไฟฯ กับจังหวัด รวมถึงหน่วยราชการ และผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ          นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า  ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการกับการรถไฟฯ ในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายบริการโดยสาร ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ได้มีการร่วมประชุมกับมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา พร้อมด้วย หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำรวจภูธรฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ จัดทำแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟแบบบูรณาการร่วมกัน "การหารือในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่และรูปแบบการให้บริการแนวใหม่ ซึ่งการรถไฟฯ ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยด้วยรถไฟมากขึ้น"

          นายเอกรัชกล่าวว่า การรถไฟฯ คาดหวังว่าจากการร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจ และเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และคนในชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโต  เป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตตามไปด้วย โดยถือเป็นการตอกย้ำภารกิจของการรถไฟฯ ที่นอกจากจะเป็นผู้ให้บริการทั้งในเรื่องการเดินทาง การขนส่งสินค้าที่ดีแล้ว  ยังมีเป้าหมายสำคัญในการเข้าไปส่งเสริมพัฒนาชุมชน และสังคมให้เติบโตมีความเข้มแข็งควบคู่กันไปอีกด้วย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
การรถไฟฯ และมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา ร่วมประชุมหารือต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ อัปเดตล่าสุด 23 ธันวาคม 2565 เวลา 11:00:25 3,589 อ่าน
TOP