x close

ปฏิทินวันพระ ปี 2566 เซฟไว้เลย วางแผนไปทำบุญได้ตลอดปี

          วันพระปี 2566 คือวันไหนบ้าง ? มาดูปฏิทินวันพระ ทั้งวันพระใหญ่ วันโกน วันพระพร้อมวันหยุด ปักหมุดไว้ไปไหว้พระทำบุญได้ตลอดปี
          วันพระวันไหน ? เรารวบรวมปฏิทินวันพระ 2566 มาไว้ให้แล้ว เผื่อใครที่อยากทราบว่าในปฏิทินวันพระ มีวันพระตรงกับวันที่เท่าไร จะได้เตรียมตัวทำบุญตักบาตรกันในวันพระ เสริมดวงให้เฮงกันตลอดปี สายบุญ สายกุศล กางปฏิทินแล้ววงไว้เลย

กระปุกดอทคอมขอแบ่งปันคำคมวันพระ, ข้อคิด, และคติธรรม เพื่อให้ทุกคนนำไปเป็นธรรมทานและเตือนใจให้ยึดมั่นในธรรม ปฏิบัติตนให้ดี งดเว้นจากการกระทำชั่ว และให้ใจเป็นสุข ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

ปฏิทินวันพระ ปี 2566

วันพระ คืออะไร

          วันพระ หรือวันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) ซึ่งโดยปกติวันพระจะถูกกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ ให้มีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 14 หรือ 15 ค่ำ

วันพระใหญ่ คืออะไร

          วันพระ สามารถแยกย่อยออกไปอีก 2 วัน คือ วันพระเล็ก ได้แก่ วันขึ้นและวันแรม 8 คํ่า และวันพระใหญ่ ได้แก่ วันขึ้นและวันแรม 15 คํ่า โดยมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่ในวันพระใหญ่ด้วย ได้แก่ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา

วันโกน คืออะไร

          วันโกน คือ วันก่อนวันพระใหญ่ 1 วัน เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้
ปฏิทินวันพระ ปี 2566

ปฏิทินวันพระ ปี 2566

          พร้อมแล้วเรามาเปิดปฏิทินปี 2566 เพื่อดูวันพระในแต่ละเดือนกันเลย ซึ่งมีทั้งวันพระ และวันพระใหญ่ที่จะเป็นวันหยุดราชการด้วย

วันพระ มกราคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
 • วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 2
 • วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 2
 • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

วันพระ กุมภาพันธ์ 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 
 • วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 3
 • วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 3
 • วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

วันพระ มีนาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (วันมาฆบูชา)
 • วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 4 
 • วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 4 
 • วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5

วันพระ เมษายน 2566

 • วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 
 • วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 5
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6

วันพระ พฤษภาคม 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
 • วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 6
 • วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 6
 • วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7

วันพระ มิถุนายน 2566

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 (วันวิสาขบูชา)
 • วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 7 (วันอัฏฐมีบูชา)
 • วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
ปฏิทินวันพระ ปี 2566

วันพระ กรกฎาคม 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 หลัง

วันพระ สิงหาคม 2566

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง (วันอาสาฬหบูชา)
 • วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 8 หลัง
 • วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

วันพระ กันยายน 2566

 • วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 9
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
 • วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

วันพระ ตุลาคม 2566

 • วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 10
 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 10
 • วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (วันออกพรรษา)

วันพระ พฤศจิกายน 2566

 • วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 11
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 11
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

วันพระ ธันวาคม 2566

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 12
 • วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 12
 • วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1
 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
          สำหรับใครไม่สะดวกไปทำบุญในวันพระ เราสามารถทำบุญได้ทุกวัน ไม่ว่าจะไปวัดหรือทำบุญออนไลน์ รวมทั้งถือศีลกินเจ กินมังสวิรัติ บริจาคทาน หรือดูแลผู้มีพระคุณ เพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้ว

แนะนำวันสำคัญ ฤกษ์ออกรถ และฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก : dhammathai.org
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปฏิทินวันพระ ปี 2566 เซฟไว้เลย วางแผนไปทำบุญได้ตลอดปี อัปเดตล่าสุด 13 มิถุนายน 2567 เวลา 14:28:47 110,041 อ่าน
TOP