x close

ประกาศคนนามสกุลดัง แย้มนาม ถูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หลังถูกบริษัทฟ้องล้มละลาย


           ประกาศคนนามสกุลดัง แย้มนาม 2 คนถูกพิทักษ์ทรัพย์หลังฟ้องล้มละลาย เจ้าหนี้มีเวลา 2 เดือนในการขอรับชำระหนี้ นับตั้งแต่ 19 เมษายน 2566

แย้มนาม ล้มละลาย

           วันที่ 21 เมษายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด มีรายละเอียดดังนี้

           ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสองล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนางสาวหรือนางยุวันดา แย้มนาม ลูกหนี้ที่ 1 และนายภานุพงษ์ แย้มนาม ลูกหนี้ที่ 2 เด็ดขาด ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว

           ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ ลูกหนี้ หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ตามมาตรา 173/1

           อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดี ที่ลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 เมษายน 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศคนนามสกุลดัง แย้มนาม ถูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หลังถูกบริษัทฟ้องล้มละลาย โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2566 เวลา 12:28:51 56,543 อ่าน
TOP