x close

รายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล 2566 ชุดใหม่ ชัยธวัช ตุลาธน นั่งหัวหน้าพรรค

 
          เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่ ดันชัยธวัช ตุลาธน นั่งหัวหน้าพรรค มีพิธาเป็นที่ปรึกษา รอตัดสินอนาคตหมออ๋องสัปดาห์หน้า


          หลังจากที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกล ทำให้ทางพรรคต้องมีการประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ พร้อมกับหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านยุครัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน

          วันที่ 23 กันยายน 2566 ที่ประชุมพรรคก้าวไกลมีมติเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ดังนี้

          1. ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรค

          2. อภิชาติ ศิริสุนทร เลขาธิการพรรค

          3. ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เหรัญญิกพรรค

          4. ณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล นายทะเบียนสมาชิกพรรค

          5. สมชาย ฝั่งชลจิตร กรรมการบริหาร

          6. อภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ กรรมการบริหาร

          7. เบญจา แสงจันทร์ กรรมการบริหาร

          8. สุเทพ อู่อ้น กรรมการบริหาร (สัดส่วนปีกแรงงาน)

พรรคก้าวไกล

          ต่อมา กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล 3 คน ได้แก่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นประธาน, นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล และนายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center)

          นอกจากนี้ กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ยังมีการแต่งตั้งตำแหน่งอื่น ๆ ในพรรค ได้แก่

          1. พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรรค

          2. ณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นรองหัวหน้าพรรรค

          3. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เป็นรองหัวหน้าพรรรค

          4. ศิริกัญญา ตันสกุล เป็นรองหัวหน้าพรรรค

          5. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ เป็นรองเลขาธิการพรรค

          6. ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ เป็นรองเลขาธิการพรรค

          7. ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นรองเลขาธิการพรรค

          8. พริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นโฆษกพรรค

          9. กรุณพล เทียนสุวรรณ เป็นรองโฆษกพรรค

          10. ภคมน หนุนอนันต์ เป็นรองโฆษกพรรค

พรรคก้าวไกล

อนาคตหมออ๋อง รอตัดสินสัปดาห์หน้า


          นายชัยธวัช หัวหน้าพรรคคนใหม่ กล่าวว่า อนาคตของนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาฯ และ สส.พรรคก้าวไกล ทางพรรคเข้าใจดีถึงข้อจำกัดจากรัฐธรรมนูญที่ทำให้พรรคไม่สามารถมีสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาฯ ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งทางพรรคเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน เพื่อกำหนดทิศทางของฝ่ายค้านในการเมืองระบบรัฐสภา ทางกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จึงจะต้องเร่งหารือกับปดิพัทธ์ว่าจะตัดสินใจอย่างไร คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้า

          ส่วนการปรับทัพครั้งนี้ เป็นการปรับทัพชั่วคราว เนื่องจากนายพิธาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาได้ ซึ่งตนก็ยินดีที่จะลงจากตำแหน่งเมื่อนายพิธากลับมาปฏิบัติหน้าที่ สส. ในสภาฯ อีกครั้ง


 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล 2566 ชุดใหม่ ชัยธวัช ตุลาธน นั่งหัวหน้าพรรค โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2566 เวลา 19:46:21 9,794 อ่าน
TOP