ทำได้ไหม งดเหล้าเข้าพรรษา?

งดเหล้า


เรียบเรียงข้อมูลและภาพประกอบโดยกระปุกดอทคอม

         วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของพระภิกษุสงฆ์ คือ... พระภิกษุสงฆ์จะได้พักผ่อนหลังจากที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลานาน เพื่อให้พระสงฆ์มีเวลาศึกษาพระธรรมวินัยมากขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้บำเพ็ญกุศล

          อย่างไรก็ตาม หากพุทธศาสนิกชนอย่างเราๆ หันมาร่วมแรงร่วมใจกัน "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ลด ละ เลิกอบายมุขสิ่งเสพติดต่างๆ ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน อะไรๆ ก็คงจะดีขึ้นว่าไหม ทั้งปัญหาสังคม คดีอาชญากรรม อุบัติเหตุ ปัญหาการทะเลาะวิวาทกันในวงเหล้าก็คงจะลดลงด้วย 

ถูกต้องนะคร้าบ...!! ช่วงเวลาดีๆ เราก็ควรจะทำอะไรดีๆ ว่าแต่... คุณล่ะทำได้ไหม งดเหล้าเข้าพรรษา?


 

 

 

ทำได้ไหม งดเหล้าเข้าพรรษา? โพสต์เมื่อ 18 กรกฎาคม 2551 เวลา 15:04:04 35,969 อ่าน แสดงความคิดเห็น