โลกร้อนแก้ไขได้! ด้วย 10 วิธีง่ายๆ


 1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังเลิกใช้ 

          เหตุผล : ช่วยประหยัดไฟ และทำให้เราไม่ต้องสร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันถ่านหินคือตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนมากเป็นอันดับ 1 

          ผลที่ได้รับ : ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้หลายร้อยกิโลกรัมต่อปี และที่สำคัญคือต้องถอดปลั๊กไฟออกด้วยทุกครั้ง จะทำให้ประหยัด ค่าใช้จ่ายได้ถึง 4,000 บาทต่อปี

 2. เปลี่ยนหลอดไส้ เป็นหลอดตะเกียบ

          เหตุผล : จะทำให้เราไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันถ่านหินคือตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนมากเป็นอันดับหนึ่ง

          ผลที่ได้รับ : การเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟ จะช่วยประหยัดไฟได้ 3-5 เท่า และยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดธรรมดาถึง 10 เท่า เท่ากับลดการใช้พลังงานได้ถึงร้อยละ 80 และประหยัดเงินได้ 738 บาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ถึง 295 กิโลกรัมต่อปี

 3. ตั้งอุณหภูมิแอร์ที่ 25 องศา

          เหตุผล : เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก ซึ่งจะทำให้สูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ 

          ผลที่ได้รับ : ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ถึง 900 กิโลกรัมต่อปี และยังประหยัดพลังงานได้ 2.4 หน่วย

 4. ลดใช้เครื่องทำน้ำร้อน

          เหตุผล : เครื่องทำน้ำร้อนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมาก 

          ผลที่ได้รับ : ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ถึง 300 กิโลกรัมต่อปี

 5. ติดฉนวนกันความร้อนในบ้าน 

          เหตุผล : เพราะการติดตั้งฉนวนกันความร้อนจะทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหนัก และช่วยประหยัดพลังงาน 

          ผลที่ได้รับ : จะช่วยประหยัดพลังงานในบ้านได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์

 6. ปลูกต้นไม้ยืนต้น 

          เหตุผล : ต้นไม้ 1 ต้น ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ได้ 1 ตัน ตลอดอายุของต้นไม้

 7. เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 

          เหตุผล : เพราะในการผลิตกระดาษหรือพลาสติกแบบรีไซเคิล ใช้พลังงานในการผลิตเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ 

          ผลที่ได้รับ : การใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจะช่วยลดปริมาณขยะได้ถึงปีละ 1,450 ตัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ 1 ตันต่อปี

 8. เลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวคนเดียว 

          เหตุผล : เพราะน้ำมัน คือแหล่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์ที่สำคัญ โดยมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 40 

          ทางแก้ไข : ควรจัดระบบ car pool รวมทั้งหันมาใช้จักรยาน รถขนส่งมวลชน หรือเดินให้มากขึ้น เพราะจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ถึง 1,000 ตันต่อวัน (ต่อปริมาณรถในกทม. 5.5 ล้านคัน) นอกจากนี้รถขนส่งมวลชนยังมีประสิทธิภาพทางพลังงานมากกว่ารถยนต์ส่วนตัวถึง 3 เท่า และยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ถึง 8 เท่าอีกด้วย

 9. เลือกซื้อของที่ผลิตในประเทศ 

          เหตุผล : เพราะการซื้อสินค้าต่างประเทศต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการขนส่งบรรจุภัณฑ์ และจัดจำหน่าย 

          ผลที่ได้รับ : การใช้ของที่ผลิตในประเทศจะช่วยลดค่าหีบห่อและค่าขนส่ง ทำให้สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ที่จะเกิดขึ้น และเงินตราไม่รั่วไหลอีกด้วย

 10. กินผักแทนเนื้อสัตว์ให้มากขึ้น

          เหตุผล : การทำปศุสัตว์คือแหล่งที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทน ไม่ว่าจะเป็นการแผ้วทางพื้นที่ป่าเพื่อทำฟาร์มปศุสัตว์ หรือ การขับถ่ายของเสียจากสัตว์ ล้วนทำให้เกิดการแพร่กระจายของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ถึง 18 เปอร์เซ็นต์

          ผลที่ได้รับ : ถ้าเราลดการผลิตเนื้อสัตว์ทุกๆ 1 กิโลกรัม จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับคาร์บอนไดออกไซค์ ได้ 3-4 กิโลกรัม

images คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

โลกร้อนแก้ไขได้! ด้วย 10 วิธีง่ายๆ โพสต์เมื่อ 25 กันยายน 2551 เวลา 10:26:58 38,918 อ่าน แสดงความคิดเห็น