x close

เผย 17 พระประยูรญาติ อัญเชิญเครื่องราชฯ

 

จิทัศ ศรสงคราม


          สำหรับ 17 พระประยูรญาติผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องพระอิสริยยศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ประกอบด้วย

 ร.อ.จิทัศ ศรสงคราม อัญเชิญเครื่องทองน้อย

          สำหรับ ร.อ.จิทัศ เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ บุตรชายคนเดียวของท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม และคุณสินธู ศรสงคราม อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเบิร์น และเจ้าของตลาดบองมาร์เช่ในปัจจุบัน สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์จากต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นสถาปนิกอิสระ

          เครื่องทองน้อย เป็นเครื่องสักการะพระอัฐิ ประกอบด้วย เชิงเทียน 1 ที่ เชิงธูป 1 เชิง สำหรับปักธูปไม้ระกำ กรวยปักดอกไม้ 3 กรวย ตั้งในพานทองลงยาราชาวดี หรือพานรอง โดยมีวิธีตั้งคือ หากบูชาศพให้หันธูปเทียนมาทางผู้บูชา หากต้องการให้ศพบูชาพระ ให้หันธูปเทียนไปทางศพ

 ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์

ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล


          ม.จ.ชาตรีเฉลิม เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา

          เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ฝ่ายใน) หรือ "ตรามหาจักรีบรมราชวงศ์" เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่พระราชวงศ์จะได้รับพระราชทาน โดยรัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศรัชกาลที่ 1 มีไว้สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ที่สืบเนื่องโดยตรงในปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

 พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ นพรัตนราชวราภรณ์

พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล


          พล.ต.ม.จ.จุลเจิม เป็นพระโอรสองค์ที่ 4 ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา ทรงเป็นอดีตราชองครักษ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และอีกทั้งยังทรงเป็นประธานสโมสรฟุตบอลราชวิถีด้วย

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (ฝ่ายใน) อักษรย่อ คือ "น.ร." เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีความเป็นมาสืบแต่สมัยอยุธยา ต่อมารัชกาลที่ 4 ให้สร้างดารานพรัตนขึ้นสำหรับใช้ประดับที่เสื้อ เรียกว่า "เครื่องประดับสำหรับยศ" ยังมีแหวนนพรัตนสำหรับพระราชทานแก่พระราชวงศ์ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพุทธมามกะ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ให้สร้างดวงตรามหานพรัตน สำหรับห้อยสายสะพายขึ้นเป็นครั้งแรกของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

 พล.ต.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ ปฐมจุลจอมเกล้า


พล.ต.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล


          พล.ต.ม.จ.เฉลิมศึก เป็นพระโอรสของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร พระปนัดดาในจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช หรือสมเด็จวังบูรพา องค์ต้นราชสกุลภาณุพันธุ์ ผู้ให้กำเนิดการไปรษณีย์ไทย ปัจจุบันเป็นข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และอาจารย์หัวหน้าแผนกวิชารังสีและนิวเคลียร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) สถาปนาขึ้นในรัชกาลที่ 5 มอบแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการทั้งปวง ความพิเศษอยู่ตรงที่ผู้ได้รับพระราชทาน สามารถรับพระราชทานตราสืบตระกูลของบิดาได้

 ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล อัญเชิญเครื่องพระราชอิสริยยศ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก


ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล


          ม.จ.นวพรรษ์ ทรงมีพระนามเดิม ม.จ.ปีใหม่ ยุคล เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล และหม่อมไฉไล ยุคล ณ อยุธยา

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก (มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระมหากษัตริย์ พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดี หรือเป็นประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชน มี 8 ชั้น เรียงตามลำดับเกียรติยศ ได้แก่ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช. ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก จ.ช. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช. เหรียญทองช้างเผือก ร.ท.ช. เหรียญเงินช้างเผือก ร.ง.ช.

 ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ มหาวชิรมงกุฎ

ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์


          ม.ร.ว.จักรรถ เป็นอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเลขาธิการมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ เป็นพระนัดดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นบุตรของ ม.จ.เพลารถ และ ม.จ.กุมารีเฉลิมลักษณ์ (ดิศกุล) จิตรพงศ์

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (มหาวชิรมงกุฎ) เดิมมีชื่อว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม ถือเป็นตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1 ใน 8 ตระกูลที่สำหรับพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดี ทั้งบุรุษและสตรี

 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ เหรียญรัตนาภรณ์ฯ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร


          ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เป็นบุตรของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ (พระโอรสในจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต) และหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา

          เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 8 ชั้นที่ 1 และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 เป็นเหรียญที่เป็นบำเหน็จราชการในพระองค์แห่งพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 สำหรับในรัชกาลปัจจุบันมี 5 ชั้น คือ ภ.ป.ร.1, ภ.ป.ร.2, ภ.ป.ร.3, ภ.ป.ร.4, ภ.ป.ร.5

 พ.ต.ม.ร.ว.ดำรงเดช ดิศกุล อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ ดิเรกคุณาภรณ์

พ.ต.ม.ร.ว.ดำรงเดช ดิศกุล


          พ.ต.ม.ร.ว.ดำรงเดช เป็นบุตรศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล (พระโอรสลำดับที่ 31 ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ หม่อมเจิม ดิศกุล) กับหม่อมอรพินทร์ ดิศกุล (สกุลเดิม อินทรทูต) ปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ปฐมดิเรกคุณาภรณ์) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน พระราชทานแก่บุรุษและสตรี ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร


 ม.ร.ว.ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ อัญเชิญเครื่องพระอิสริยยศ รามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

          ม.ร.ว.ประเดิมสวัสดิ์ เป็นบุตรของ ม.จ.นรรยราช สวัสดิวัตน์ และหม่อมแสงทอง สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ม.ร.ว.ประเดิมสวัสดิ์ เคยอัญเชิญเครื่องราชอิสริยยศในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระอัครมเหสีในพระ บาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาแล้ว

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอนุญาตให้จัดสร้างขึ้น เพื่อส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้อุทิศตนให้กิจการลูกเสืออย่างแท้จริง


 ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากต่างประเทศ

          ม.ร.ว.ปิยฉัตร ปัจจุบัน อายุ 38 ปี เป็นบุตรของ ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย และหม่อมจารุศรี ฉัตรชัย ณ อยุธยา

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากต่างประเทศ ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสชั้น Grand Officer de la Legion d"Honneur (แพรแถบสีแดงพร้อมดารา) มอบให้แก่บุคคลสำคัญระดับประมุขของประเทศที่ทรงคุณธรรม และมีบทบาทกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศของตน

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสชั้น Commandeur de l"Ordre National du Merite (แพรแถบสีฟ้า) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับสูงสุดของตระกูลนี้ จะมอบให้แก่ผู้ได้ประกอบความดี และสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณรัฐฝรั่งเศส

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสชั้น Commandeur des Arts et des Lettres (แพรแถบสีเขียวสลับขาว) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับสูงสุดของตระกูลนี้ จะมอบให้แก่ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านศิลปะและวรรณกรรม โดยการที่ได้แสดงเกียรติคุณของตนให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและทั่วโลก

          เหรียญทองจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ทรงรับเมื่อครั้งเสด็จไปงานที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในวาระ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครบ 100 ปี


 ม.ร.ว.ธีรเดช รัชนี อัญเชิญพานพระศรีทองคำลงยา

          ม.ร.ว.ธีรเดช ปัจจุบัน อายุ 54 ปี เป็นบุตรสุดท้องของ ม.จ.ภีศเดช รัชนี และท่านผู้หญิงดัชรีรัช รัชนี (วรวรรณ) สายบวรราชสกุล "รัชนี" นี้สืบสายมาจาก พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (เสด็จปู่ของ ม.ร.ว.ธีรเดช) พระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ วังหน้าในรัชกาลที่ 5

          พานพระศรีทองคำลงยา เครื่องพร้อม เป็นเครื่องราชูปโภคสำหรับสมเด็จเจ้าฟ้า สร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


 ม.ล.ชโยทิต กฤดากร อัญเชิญพระสุพรรณีศรีทองคำลงยา


ม.ล.ชโยทิต กฤดากร


          ม.ล.ชโยทิต ปัจจุบัน อายุ 41 ปี ผู้สืบราชสกุล "กฤดากร" รุ่นที่ 4 เป็นบุตรของ ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์ กฤดากร และท่านผู้หญิงวิยะฎา กฤดากร ต้นราชสกุล "กฤดากร" คือ พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศวรฤทธิ์ พระราชโอรสในพระ บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่น

          พระสุพรรณีศรีทองคำลงยา เป็นเครื่องราชูปโภคสำหรับสมเด็จเจ้าฟ้า สร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


 ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ อัญเชิญหีบพระศรีทองคำลงยา

          ม.ล.จิรพันธุ์ ปัจจุบัน อายุ 52 ปี เป็นบุตรของ พล.ต.ม.ร.ว.สุตพันธุ์ ทวีวงศ์ และคุณบุญล้อม ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ต้นราชสกุล "ทวีวงศ์" คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์

          หีบพระศรีทองคำลงยา เป็นเครื่องราชูปโภคสำหรับสมเด็จเจ้าฟ้า สร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


 ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ อัญเชิญพระคนโททองคำลงยา


ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์


          ม.ล.ไกรฤกษ์ ปัจจุบัน อายุ 61 ปี เป็นบุตรของ ม.ร.ว.นิธิเกษม เกษมสันต์ และคุณวรรณี เกษมสันต์ ณ อยุธยา สายราชสกุล "เกษมสันต์" ต้นสกุล คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4 พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาค กรมหลวงหลวงพรหมวรานุรักษ์ ม.ล.ไกรฤกษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

          พระคนโททองคำลงยาฯ เป็นเครื่องราชูปโภคสำหรับสมเด็จเจ้าฟ้า สร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


 น.พ.ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร อัญเชิญฉลองพระองค์พระยศ พล.ร.อ.

          น.พ.ม.ล.ชาครีย์ ปัจจุบัน อายุ 41 ปี เป็นบุตรของ ม.ร.ว.สฤษดิคุณ กิติยากร ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริษัทเชลล์ในประเทศไทย สมรสกับ ม.ร.ว.เดือนเด่น สวัสดิวัตน์ สำหรับราชสกุลกิติยากรนั้น เป็นราชสกุลที่สืบเชื้อสายมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาอ่วม

          ฉลองพระองค์พระยศ พล.ร.อ. ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้รับพระราชทานพระยศ เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระยศทหาร และแต่งตั้งนายทหารชั้นพิเศษเป็นกรณีพิเศษ


 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร อัญเชิญฉลองพระองค์ พอ.สว.

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร


          พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ปัจจุบัน อายุ 48 ปี เป็นบุตรของ พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร และคุณหญิงสุปรียา ประวิตร ต้นราชสกุล "ประวิตร" คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี ปัจจุบันนอกจากจะรับราชการตำรวจ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยอีกด้วย

          ฉลองพระองค์ พอ.สว. แสดงถึงพระกรณียกิจในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

 พล.ต.ม.ล.สุปรีดี ประวิตร อัญเชิญฉลองพระองค์ลำลอง

พล.ต.ม.ล.สุปรีดี ประวิตร


          พล.ต.ม.ล.สุปรีดี ปัจจุบัน อายุ 46 ปี เป็นน้องชายของ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ปัจจุบันรับราชการทหาร และเป็นประธานสโมสรฟุตบอลราชประชา

          ฉลองพระองค์ลำลองในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ จะอยู่ในห่อผ้าเยียรบับ ในการอัญเชิญในพระราชพิธีครั้งนี้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เผย 17 พระประยูรญาติ อัญเชิญเครื่องราชฯ อัปเดตล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 15:16:59 109,440 อ่าน
TOP