ประวัติ 8 คนสุดท้าย สุภาพบุรุษบอยแบนด์

สุภาพบุรุษบอยแบนด์The Gentleboy Institute สุภาพบุรุษบอยแบนด์ 

           รายการค้นหาสุดยอดสุภาพบุรุษบอยแบนด์ ที่รวบรวมความ มัน ฮา หล่อ เนี้ยบ พร้อมพลังทางดนตรีที่ไร้ขีดจำกัด โดยแบ่งความบันเทิงออกเป็น  2 รูปแบบ ที่จะประสานกันอย่างลงตัว ได้แก่...      

            ภารกิจสุภาพบุรุษสุด โหด และ ฮา เพื่อปลูกฝังความเป็นสุภาพบุรุษ 

            ภารกิจดนตรีไร้ขีดจำกัด ร้อง เล่น เต้น หล่อ  ที่จะถูกนำเสนอภายใต้ Theme คอนเสิร์ตที่มีความสอดคล้องกันกับภารกิจสุภาพบุรุษ     

กำหนดออกอากาศ 

            ทุกวันเสาร์ เวลา 14.15-15.00 น.  ทางไทยทีวีสีช่อง 3 
            เริ่มออกอากาศเทปแรก วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2552  
            พิธีกรรายการ  กรรชัย  กำเนิดพลอย

ผู้เข้าร่วมรายการ

           GI 1 : MAX จิรายุทธ  คันธยศ  [ JIRAYUT  KANTHAYOT ] 
           GI 2 : FEEM ชิติพัทธ์ สรรพยานนท์ [ SHITIPAT  SAPPAYANON ]
           GI 3 : HIRO ฮิโรมาสะ นาคาฮาร่า  [ HIROMASA NAKAHARA ]
           GI 4 : M ณัฐวัฒน์ วัฒนาสุวรรณ [NATTAWAT WATANASUWAN]
           GI 5 : MATTHEW แมธธิว  จิตติวรานนท์ [MATTHEW CHITTIVARANON]
           GI 6 : ANDERS อันเดส แช่มช้อย [ANDERS CHAMCHOY]
           GI 7 : GOLF กษมา เอี่ยมประชา [KASAMA  EAMPRACHA]
           GI 8 : AK อัครัฐ  นิมิตชัย [AKARAT  NIMITCHAI] 

           สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมรายการทั้ง 8 จากผู้สมัครทั่วประเทศ เข้าสู่การเทรนด์ทักษะต่างๆ ทั้งด้านร้อง เต้น บุคลิกภาพ และฟิตหุ่น เพื่อพร้อมสำหรับการโชว์ในแต่ละสัปดาห์ และพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจสุภาพบุรุษ และภารกิจทางดนตรีไร้ขีดจำกัด   


ประวัติผู้เข้าร่วมรายการ
 GI 1 : แม็กซ์  [MAX]

ชื่อ-นามสกุล  จิรายุทธ  คันธยศ  [JIRAYUT  KANTHAYOT]
วันเกิด    24 กุมภาพันธ์ 2530 : อายุ  22  ปี
การศึกษา    ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกนาฏศิลป์สากล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน ประสานมิตร
น้ำหนัก-ส่วนสูง  63 กิโลกรัม – 177 เซนติเมตร
เหตุผลที่อยากร่วมรายการ :   เป้าหมายคืออยากเป็นนักร้องและเข้าวงการบันเทิง คำว่าบอยแบนด์คิดว่าน่าจะมีทั้งเต้นและร้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่แม็กถนัด แล้วก็ได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ก็เลยสนใจครับ 


ฟีม - สุภาพบุรุษบอยแบนด์  GI 2 : ฟีม [FEEM]

ชื่อ-นามสกุล ชิติพัทธ์ สรรพยานนท์ [SHITIPAT  SAPPAYANON]
วันเกิด  29 พฤศจิกายน 2534  / อายุ 18 ปี
การศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-คำนวณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่ 
น้ำหนัก-ส่วนสูง  65 กิโลกรัม - 179 เซนติเมตร 
เหตุผลที่สมัครร่วมรายการ :  เพราะว่าชื่นชอบการร้องเพลง อยากเป็นนักร้อง-นักแสดงครับ  


ฮีโร่ - สุภาพบุรุษบอยแบนด์

        

 GI 3 : ฮิโร่ [HIRO]

ชื่อ-นามสกุล ฮิโรมาสะ นาคาฮาร่า  [HIROMASA NAKAHARA]
วันเกิด  26 สิงหาคม 2527  / อายุ 25 ปี 
การศึกษา  ปริญญาตรี  สาขาวิชาบริหารการโรงแรม และการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล                              
น้ำหนัก-ส่วนสูง   64 กิโลกรัม - 180 เซนติเมตร
เหตุผลที่สมัครร่วมรายการ ทราบคร่าวๆ ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวกับบอยแบนด์ ที่มีทั้งร้องเพลงและเต้น ส่วนตัวก็สนใจด้านนี้ ก็คิดว่าน่าลองดูครับ  


เอ็ม - สุภาพบุรุษบอยแบนด์ GI 4 : เอ็ม [M]

ชื่อ-นามสกุล  ณัฐวัฒน์ วัฒนาสุวรรณ [NATTAWAT WATANASUWAN]
วันเกิด  31 กรกฎาคม 2533  อายุ 19 ปี
การศึกษา  ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ อินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น้ำหนัก-ส่วนสูง  64 กิโลกรัม - 179 เซนติเมตร
เหตุผลที่สมัครร่วมรายการ :  เพราะมีโอกาสที่ดีในการทำอะไรที่เราชอบ อย่างเช่นการร้องเพลงและการเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เอ็มอยากเข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับงานด้านนี้ครับ   


แมธธิว - สุภาพบุรุษบอยแบนด์  GI 5 : แมธธิว [ MATTHEW ]

ชื่อ-นามสกุล  แมธธิว  จิตติวรานนท์ [MATTHEW CHITTIVARANON]
วันเกิด  7 มิถุนายน 2529  / อายุ 23 ปี
การศึกษา  ชั้นปีที่ 4 บริหารธุรกิจการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
น้ำหนัก-ส่วนสูง  63 กิโลกรัม - 176 เซนติเมตร
เหตุผลที่สมัครร่วมรายการ :  เพราะว่าแมธธิวฝันอยากเป็นนักร้องนักแสดงมานาน คิดว่ารายการจะทำให้ความหวังและความฝันเป็นจริงได้  ทราบว่าผู้ผลิตรายการเป็นทีมพี่หนุ่ม (กิติกร  เพ็ญโรจน์) ทำให้ความฝันเราเป็นจริงได้ 


อันเดส - สุภาพบุรุษบอยแบนด์ GI 6 : อันเดส [ANDERS]

ชื่อ-นามสกุล อันเดส แช่มช้อย [ANDERS CHAMCHOY]
วันเกิด  6 กันยายน 2536  / อายุ 16 ปี
การศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โครงการ EP (English Program)  
น้ำหนัก-ส่วนสูง   65 กิโลกรัม - 182 เซนติเมตร
เหตุผลที่สมัครร่วมรายการ :  เห็นคุณพ่อทำงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็ก ได้สัมผัสกับการทำงานด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รู้สึกชอบ พอเห็นจากโฆษณารายการทางช่อง 3 รู้สึกสนใจ  คิดว่าจะได้ประสบการณ์จากด้านนี้โดยตรง  


กอล์ฟ - สุภาพบุรุษบอยแบนด์  GI 7 : กอล์ฟ  [GOLF]

ชื่อ-นามสกุล กษมา เอี่ยมประชา [KASAMA  EAMPRACHA]
วันเกิด  15 กันยายน 2529 / อายุ 23 ปี
กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
น้ำหนัก-ส่วนสูง  73 กิโลกรัม - 181 เซนติเมตร
เหตุผลที่สมัครร่วมรายการ :  เพราะว่าอยากแสดงออกให้คนได้เห็นถึงความสามารถ คิดว่ารายการน่าจะให้โอกาส และส่งเสริมความสามารถของทุกคนได้เป็นอย่างดี     


อัค - สุภาพบุรุษบอยแบนด์  GI 8 : อัค [AK]

ชื่อ-นามสกุล อัครัฐ  นิมิตชัย [AKARAT  NIMITCHAI]
วันเกิด  16 เมษายน 2528 / อายุ 24 ปี
การศึกษา  จบปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น้ำหนัก-ส่วนสูง   63 กิโลกรัม - 175 เซนติเมตร
เหตุผลที่สมัครร่วมรายการ :  ส่วนตัวชอบร้องเพลงและเต้น แต่ไม่มีโอกาส  พอดีว่าเพื่อนแนะนำ  ให้ลองมาสมัครรายการนี้ดู  เผื่อว่าจะได้ทำตามฝันของตัวเอง  และโชคดีที่ได้รับโอกาสให้เข้ามาทำในตรงนี้ครับ   


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
          

ประวัติ 8 คนสุดท้าย สุภาพบุรุษบอยแบนด์ โพสต์เมื่อ 20 มีนาคม 2552 เวลา 13:54:27 248,851 อ่าน แสดงความคิดเห็น