เสื้อยืดไอเดีย 2 เทคนิคตกแต่งเพิ่มราคา

เสื้อยืด

ตกแต่งเสื้อยืดด้วยเม็ดโลหะ

ตกแต่งเสื้อยืดด้วยเม็ดโลหะ

ตกแต่งเสื้อยืดด้วยเม็ดโลหะ

เสื้อยืดไอเดีย 2 เทคนิคตกแต่งเพิ่มราคา (เดลินิวส์)

         เก็บตกจาก "โครงการอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์" เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทางทีม "ช่องทางทำกิน" มีข้อมูลการ "ตกแต่งเสื้อยืด" มาฝาก 2 เทคนิคด้วยกัน คือตกแต่งด้วยเม็ดโลหะ และตกแต่งด้วยเศษผ้า...

         เริ่มที่เทคนิค "ตกแต่งเสื้อยืดด้วยเม็ดโลหะ" ทาง อาจารย์อัจฉราวรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แนะนำว่า เทคนิคบนเสื้อยืดแบบนี้มีวางขายในท้องตลาด แต่จะเป็นที่นิยมหรือไม่และอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับแบบ โดยระยะหลังๆ แฟชั่นเช่นนี้เมืองไทยจะนำเข้าจากฮ่องกง เกาหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งการออกแบบให้เป็นที่นิยมนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคต่างๆ อาทิ การคิดนอกกรอบ การเปรียบเทียบ การพัฒนา และการขยาย ปรับเปลี่ยน

         อุปกรณ์ที่ใช้ในเทคนิคนี้ ได้แก่ กระดาษเอ 4, ดินสอ, ยางลบ (ออกแบบลวดลาย), แผ่นสติกเกอร์ทนร้อน, ปากคีบ, เสื้อยืด, เม็ดโลหะ มีขายเป็นกุรุส คือจำนวน 144 เม็ด ราคา 13-50 บาท

วิธีทำ

         1.ออกแบบลวดลายบนกระดาษให้เรียบร้อยตามความต้องการหรือตามความคิดสร้างสรรค์ ตรึงแผ่นลวดลายบนโต๊ะด้วยสก๊อตเทป

         2.หงายแผ่นสติกเกอร์ทนร้อน (ด้านที่มีกาว) ขึ้น วางบนลาย ตรึงด้วยสก๊อตเทปอีกครั้ง (ไม่ให้ลายเคลื่อน)

         3.ใช้ปากคีบทำการคีบเม็ดหมุดที่เหมาะกับขนาดและลวดลาย เรียงไปตามลวดลาย (โดยด้านหลังขึ้น)

         4.เมื่อเรียงเสร็จแล้ว ลอกแผ่นสติก เกอร์ทนร้อนด้านใสออก

         5.วางตำแหน่งบนลวดลายบนเสื้อยืดที่ ต้องการตกแต่ง วางกระดาษทับบนลวดลายกันความร้อน

         6.ใช้เตารีดทำการรีดในอุณหภูมิปานกลาง ไม่ร้อนจนเกินไป และใช้กระดาษคั่นระหว่างกลาง

         7.ลอกแผ่นสติกเกอร์ ด้านใสออกจากตัวเสื้อ

         8.ได้เสื้อยืดสำเร็จที่ตกแต่งด้วยเม็ดโลหะ

         ราคาขายอาจตั้งเป็นราคา แบบทั่วๆ ไป คือตัวละ 199 บาท โดยต้นทุนเฉพาะราคาเสื้อยืดที่ไม่แพงมาก คือประมาณ 50 บาท (ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก) ส่วนจะเป็นที่นิยมหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับแบบเป็นสำคัญ อย่างที่บอก

         อีกเทคนิคหนึ่งคือการ ตกแต่งเสื้อยืดด้วยเศษผ้า ซึ่ง อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้า และเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อธิบายว่า การตกแต่งเสื้อยืดด้วยเศษผ้า เป็นการตกแต่งวิธีหนึ่งที่ทำให้เสื้อยืดมีความสวยงาม โดดเด่น น่าสวมใส่ และยังสามารถนำเสื้อยืดเก่ามาตกแต่งให้มีความแปลกใหม่ สามารถนำมาใช้ได้อีกครั้ง เป็นการเพิ่มมูลค่าเสื้อได้อีกทางหนึ่ง

         เทคนิคนี้วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ เสื้อยืดสีพื้นขนาดแล้วแต่ชอบ 1 ตัว, เศษผ้าสำหรับนำมาตกแต่งจำนวนพอดีกับขนาดที่กำหนด, กระดาษขาวเทาเพื่อใช้สำหรับสร้างแบบ, ด้ายเย็บผ้าสีเดียวกับเศษผ้า และไหมปักสำหรับนำมาตกแต่งบนเสื้อ (ในที่นี้ใช้ผ้าถุงลายไทย ราคาถุงละ 75 บาท มีผ้า 2 หลา), ผ้ากาวชนิดบางไว้สำหรับอัดเศษผ้า, กระดุมสีดำ (หรือสีตามชอบ) สำหรับทำเป็นตา หรือตกแต่งเพิ่มเติม, เข็มหมุด ลูกกลิ้ง กระดาษกดรอย, เข็มเนา เบอร์ 10, กรรไกร กาวน้ำ

วิธีทำ

ยกตัวอย่างตกแต่งเป็นตัว "นกฮูก" เริ่มจาก

         1.ออกแบบลวดลายที่ต้องการตกแต่งลงบนกระดาษขาวเทา และตัดแยกแบบออกเป็นชิ้น เพื่อไว้สำหรับรีดแบบ และวางตัดผ้า

         2.ตัดผ้าที่ต้องการนำมาตกแต่ง โดยตัดให้ใหญ่กว่าแบบประมาณ 1 เซนติเมตรโดยรอบ

         3.รีดอัดผ้าตกแต่งด้วยผ้ากาว อาจจะใช้เตารีด หรือเครื่องรีดอัดความร้อน

         4.นำผ้ากาวที่อัดแล้วมาเก็บริมผ้า โดยใช้กระดาษแข็งเป็นแบบ

ขั้นตอนการประกอบตัวนกฮูก

         1.นำชิ้นตัวนกฮูกมาวางในตัวเสื้อตามตำแหน่งที่ต้องการ โดยใช้กาวน้ำเป็นตัวช่วยติดเล็กน้อย ด้นตะลุยด้วยไหมติดโดยรอบ

         2.นำชิ้นท้องนกฮูกมาวางบนตัวนกฮูกตามตำแหน่งแบบที่ออกไว้ พร้อมด้นตะลุยด้วยไหมโดยรอบ

         3.วางตำแหน่งตา ปาก และเท้าของนกฮูก ตามที่ได้ออกแบบไว้ พร้อมด้นตะลุยด้วยไหมโดยรอบ และนำกระดุมสีดำมาปักลงบนตำแหน่งตา เพื่อให้เหมือนเป็นลูกนัยน์ตา

         4.ตกแต่งเพิ่มเติม อาจจะใช้ปากกาเขียนผ้ามาเขียนตกแต่ง หรือใช้อุปกรณ์อย่างอื่นมาประดับ

         อาจารย์กฤตพรบอกว่า เสื้อยืดตกแต่งลักษณะนี้ ราคาขายอยู่ที่ตัวละประมาณ 199-250 บาท แล้วแต่แบบ หรือตลาด กลุ่มลูกค้า ซึ่งต้นทุนต่อตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 75-80 บาท

         สนใจเทคนิคเพิ่มมูลค่า-เพิ่มราคาให้เสื้อยืด ติดต่ออาจารย์อัจฉราวรรณ-การตกแต่งเสื้อยืดด้วยเม็ดโลหะ ได้ที่ โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 5401 และ อาจารย์กฤตพร-การตกแต่งเสื้อยืดด้วยเศษผ้า โทร. 0-2281-9231-4 ต่อ 5301 บางทีงาน "เสื้อยืดใส่ไอเดีย" นี้อาจจะเป็น "ช่องทางทำกิน" ที่ดีของคุณก็ได้

คู่มือลงทุน...ตกแต่งเสื้อยืด

         ทุนอุปกรณ์ ไม่เกิน 1,000 บาท (ไม่รวมจักร)

         ทุนวัสดุ ประมาณ 75-80 บาท / 1 ตัว

         รายได้ ตัวละ 199 บาทขึ้นไป

         แรงงาน 1 คนขึ้นไป

         ตลาด ร้านเสื้อผ้า, ย่านชอปปิhงทั่วไป

         จุดน่าสนใจ เพิ่มราคาจากการขายเสื้อยืดปกติ
    
 
imagesคลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ  


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

โดย : สุภารัตน์ ยอดศิริวิชัยกุล
เสื้อยืดไอเดีย 2 เทคนิคตกแต่งเพิ่มราคา โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2552 เวลา 09:54:00 25,393 อ่าน แสดงความคิดเห็น