วัดพระบาทน้ำพุ ที่พึ่งผู้ป่วยโรคเอดส์          วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร  ตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ สถานที่พักฟื้นผู้ติดเชื้อและรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ ระยะสุดท้ายที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

          วัดพระบาทน้ำพุเริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมศาสนา พร้อมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการในช่วงการก่อตั้ง และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมี พระอาทรประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาส เป็นผู้ริเริ่มโครงการ ซึ่งด้วยวัตถุประสงค์ที่ว่า สถานการณ์โรคเอดส์ในไทยเริ่มรุนแรงมากขึ้น มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ขณะที่ทางรัฐบาลรณรงค์ให้ความรู้ทำให้คนเกิดความกลัว หวังให้ป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ แต่เป็นความผิดพลาดในการให้ความรู้ที่ไม่ถูกต้องในขณะนั้น ทำให้ผู้คนรังเกียจผู้ป่วยเอดส์จนเกิดปัญหาสังคม


การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์ มี 2 ส่วน คือ

           ส่วนแรก รับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ 
           ส่วนที่สอง รับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา

          ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็นเด็กประมาณ 1,300 คน ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเดือน ละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ

 ระเบียบการรับผู้ป่วย

          ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่จะเข้ารับการพักฟื้นที่วัดพระบาทน้ำพุ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  แต่ต้องมีคุณณสมบัติดังนี้

          1. ผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย
          2. ผู้ป่วยเอดส์ระยะสองที่ไร้ญาติ
          3. พ่อบ้านแม่บ้านและเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ทั้งครอบครัว
          4. เด็กติดเชื้อและเด็กผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ทุกระยะ
          5. เด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์
          6. คนชราที่ลูกหลานเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ขาดคนเลี้ยงดู

 หลักฐานที่ต้องใช้

          1. บัตรประชาชน
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน
          3. ผลการตรวจเลือด
          4. สูติบัตร (เฉพาะเด็ก)

          อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์โรคเอดส์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ทำให้มีผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ารักษาตัวที่วัดพระบาทน้ำพุมีมากขึ้นด้วย ทำให้ปัญหาทางการเงินของวัด ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เนื่องจากเงินทุนโดยเฉพาะที่ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลนั้นไม่เพียงพอ


สำหรับผู้สนใจที่จะสนับสนุนวัดพระบาทน้ำพุ สามารถติดต่อได้ที่..

โครงการธรรมรักษ์นิเวศ (บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย) วัดพระบาทน้ำพุ
ตู้ ปณ. 83 อ. เมือง จ. ลพบุรี
โทร. (01) 942 - 5479 (ฝ่ายเลขา)
(01) 353 - 3154 (ฝ่ายโรงพยาบาล)
Fax. (036) 413 - 805
http://www.phrabatnampu.org/


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เว็บไซต์วัดพระบาทน้ำพุ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัดพระบาทน้ำพุ ที่พึ่งผู้ป่วยโรคเอดส์ โพสต์เมื่อ 3 เมษายน 2552 เวลา 16:06:13 18,149 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP