x close

วันสตรีไทย 1 สิงหาคม วันสำคัญของไทย

          วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม อีกหนึ่งวันสำคัญของผู้หญิงไทย ซึ่งดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย คือ ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์ ส่วนประวัติวันสตรีไทย มีความเป็นมาเป็นอย่างไร มาอัปเดตข้อมูลกันวันสตรีไทย

              คงมีหลาย ๆ คนที่ไม่รู้ว่า วันที่ 1 สิงหาคม เป็น วันสตรีไทย ซึ่งเป็นวันที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และสามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว เพื่อให้ทุก ๆ คนได้รู้จักความสำคัญและความเป็นมาของ วันสตรีไทย กระปุกดอทคอม จึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับ วันสตรีไทย มาฝาก 

ประวัติวันสตรีไทย


ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย คือ ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์
ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์

          วันสตรีไทย ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวิริยอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และในปี 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันสตรีไทย" และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ "ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์" เป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันสตรีไทย

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต พร้อมทั้งมีพระราชดำรัส 4 ประการ เนื่องในวันสตรีไทย

          ประการที่ 1 พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์

          ประการที่ 2 พึงทำหน้าที่แม่บ้านให้ดี

          ประการที่ 3 พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย

          ประการที่ 4 ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

              หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 4 ประการนี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศชาติ มีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจักเป็นที่ยกย่อง ชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป 


เช็ก ปฏิทิน 2566 ทั้ง วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญต่าง ๆ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันสตรีไทย 1 สิงหาคม วันสำคัญของไทย อัปเดตล่าสุด 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:27:22 56,089 อ่าน
TOP