x close

วันสตรีไทย 1 สิงหาคม วันสำคัญของไทย


          วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม อีกหนึ่งวันสำคัญของผู้หญิงไทย ซึ่งดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย คือ ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์ ส่วนประวัติวันสตรีไทย มีความเป็นมาเป็นอย่างไร มาอัปเดตข้อมูลกัน


วันสตรีไทย

              คงมีหลาย ๆ คนที่ไม่รู้ว่า วันที่ 1 สิงหาคม เป็น วันสตรีไทย ซึ่งเป็นวันที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และสามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว เพื่อให้ทุก ๆ คนได้รู้จักความสำคัญและความเป็นมาของ วันสตรีไทย กระปุกดอทคอม จึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับ วันสตรีไทย มาฝาก 

ประวัติวันสตรีไทย


          วันสตรีไทย ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวิริยอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และในปี 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันสตรีไทย" และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ "ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์" เป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันสตรีไทย

 
ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย คือ ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์
ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต พร้อมทั้งมีพระราชดำรัส 4 ประการ เนื่องในวันสตรีไทย

          ประการที่ 1 พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์

          ประการที่ 2 พึงทำหน้าที่แม่บ้านให้ดี

          ประการที่ 3 พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย

          ประการที่ 4 ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

          หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 4 ประการนี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศชาติ มีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจักเป็นที่ยกย่อง ชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป 


เช็ก ปฏิทิน 2567 ทั้ง วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญต่าง ๆ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันสตรีไทย 1 สิงหาคม วันสำคัญของไทย อัปเดตล่าสุด 12 มีนาคม 2567 เวลา 15:55:50 59,351 อ่าน
TOP