x close

วันสตรีไทย 1 สิงหาคม

              วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไร เรามีข้อมูลมาฝาก              คงมีหลาย ๆ คนที่ไม่รู้ว่า วันที่ 1 สิงหาคม เป็น วันสตรีไทย ซึ่งเป็นวันที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และสามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว เพื่อให้ทุก ๆ คนได้รู้จักความสำคัญและความเป็นมาของ วันสตรีไทย กระปุกดอทคอม จึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับ วันสตรีไทย มาฝาก 


ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์

          วันสตรีไทย ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวิริยอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และในปี 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันสตรีไทย" และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ "ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์" เป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันสตรีไทย

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต พร้อมทั้งมีพระราชดำรัส 4 ประการ เนื่องในวันสตรีไทย

                  ประการที่ 1 พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์

                  ประการที่ 2 พึงทำหน้าที่แม่บ้านให้ดี

                  ประการที่ 3 พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย

                  ประการที่ 4 ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น


              หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 4 ประการนี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศชาติ มีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจักเป็นที่ยกย่อง ชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป 


เช็ก ปฏิทิน 2566 ทั้ง วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญต่าง ๆ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันสตรีไทย 1 สิงหาคม อัปเดตล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:40:40 48,606 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP