แอพแรกที่คุณเลือก

วันสตรีไทย 1 สิงหาคม
              วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไร เรามีข้อมูลมาฝาก

              คงมีหลาย ๆ คน ที่ไม่รู้ว่า วันที่ 1 สิงหาคม เป็น วันสตรีไทย ซึ่งเป็นวันที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว และเพื่อให้ทุก ๆ คนได้รู้จักความสำคัญ และความเป็นมาของ วันสตรีไทย กระปุกดอทคอม จึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับ วันสตรีไทย มาฝาก

ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์
ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์
วันสตรีไทย ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และในปี 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันสตรีไทย" และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ "ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์" เป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันสตรีไทย

              เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต พร้อมทั้งมีพระราชดำรัส 4 ประการ เนื่องในวันสตรีไทย

                  ประการที่ 1 พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์

                  ประการที่ 2 พึงทำหน้าที่แม่บ้านให้ดี

                  ประการที่ 3 พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย

                  ประการที่ 4 ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น


              หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 4 ประการ นี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศชาติมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจักเป็นที่ยกย่อง ชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป

กิจกรรมวันสตรีไทย

              ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็น "วันสตรีไทย" ทาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดงาน "วันสตรีไทย" ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้งาน "วันสตรีไทย" ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "พลังสตรีไทย พลังพัฒนาประเทศ" เพื่อให้สังคมไทยตระหนักถึงบทบาทของสตรีและให้สตรีไทยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ

              ทั้งนี้ ภายในงานจะมีพิธีพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น จำนวน 128 รางวัล และรางวัลเยาวสตรีดีเด่น จำนวน 12 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "เยาวสตรีไทยดีเด่น ผู้สร้างอนาคตประเทศไทย" หัวข้อ "พลังสตรีไทย พลังพัฒนาประเทศ" หัวข้อ "ร่วมคิดร่วมทำเพื่อสร้างสรรค์สตรีไทย" รวมทั้งการแสดงต่าง ๆ บนเวทีอีกมากมาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, วิกิพีเดีย, TNN24
วันสตรีไทย 1 สิงหาคม โพสต์เมื่อ 1 สิงหาคม 2552 เวลา 11:04:02 11,583 อ่าน แสดงความคิดเห็น