บำนาญลูกจ้างประจำ สวัสดิการของลูกจ้างประจำ
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ลูกจ้างประจำได้เฮกันทั่วหน้าทีเดียว เมื่อ ครม.ไฟเขียว มีมติเห็นชอบให้บำเหน็จ บำนาญลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ส่งผลให้ลูกจ้างประจำ ที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปี จำนวน 210,000 คน ได้รับสิทธิ์เหมือนข้าราชการปกติ เช่นนั้นแล้ว วันนี้กระปุกจึงนำข้อมูลของ บำนาญลูกจ้างประจำ มาฝากกัน

          สำหรับบำเหน็จ และบำนาญข้าราชการ นั้น ถือเป็นสิ่งที่ข้าราชการจะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ โดยบำเหน็จ คือ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจะจ่ายครั้งเดียวเป็นก้อนใหญ่ ส่วนบำนาญ  คือ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจะจ่ายให้เป็นรายเดือน แต่ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้เลือก คือ ข้าราชการ ส่วนลูกจ้างประจำที่ทำงานในส่วนราชการจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จในคราวเดียว จึงไม่มีรายได้เป็นรายเดือน

          แต่เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบร่างระเบียบบำเหน็จลูกจ้าง บำนาญลูกจ้างประจำ เพื่อกำหนดสิทธิให้ลูกจ้างประจำ สามารถเลือกรับ บำนาญลูกจ้างประจำ ได้ เนื่องจากเห็นว่าลูกจ้างประจำมีกำหนดเวลาการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับข้าราชการ คือ เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปี ปฏิบัติงานอยู่ในระบบราชการ และทำคุณประโยชน์ให้กับทางราชการคล้ายคลึงกับข้าราชการ ที่ทำงานมาเป็นเวลานาน รัฐบาลจึงควรดูแลโดยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร นั่นจึงทำให้ลูกจ้างประจำ มีสิทธิ์ใน บำนาญลูกจ้างประจำ โดยให้มีผลกับผู้ที่เกษียณอายุตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป นั่นคือ มีผลทันทีสิ้นเดือนกันยายนนี้

          ทั้งนี้ ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์รับ บำนาญลูกจ้างประจำ จะต้องเป็นลูกจ้างประจำของหน่วยราชการ และมีอายุงานราชการมากกว่า 25 ปีขึ้นไป หรือมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินบำเหน็จแบบเดิม คือเงินก้อนเดียว ครั้งเดียว โดยคิดจาก เงินเดือนสุดท้าย x อายุราชการ  ซึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ 400,000 บาท หรือจะรับเป็น บำนาญลูกจ้างประจำ ซึ่งเป็นแบบใหม่ จะคิดจาก เงินเดือนสุดท้าย x อายุราชการ และหารด้วย 50 ซึ่งค่าเฉลี่ยจะอยู่ 8,000-10,000 บาทต่อเดือน และรับไปตลอดชีวิตก็ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเลือกขอรับอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว

         อย่างไรก็ตาม การประกาศให้สิทธิ์ บำนาญลูกจ้างประจำ ครั้งนี้ ทำให้รัฐบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกปีละ 3,000 ล้านบาท แต่สวัสดิการ บำนาญลูกจ้างประจำ สำหรับลูกจ้างประจำเอง ก็ถือเป็นกำลังใจที่ได้รับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้ว


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
  

บำนาญลูกจ้างประจำ สวัสดิการของลูกจ้างประจำ โพสต์เมื่อ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 18:34:03 59,666 อ่าน แสดงความคิดเห็น