10 คนกวาดถนน - 10 ตร.จร. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น
10 กวาดถนน - 10 ตร.จร. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น (ไทยโพสต์)

          มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ ประกาศชื่อผู้คว้ารางวัลประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ยกย่อง 10 คนกวาดถนน และ 10 ตำรวจจราจร สุดยอดคนดีมีคุณธรรมแห่งปี 53 ช่วยสร้างขวัญกำลังใจมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมต่อไป

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้สรุปผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประเภท "ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น" ประจำปี 2553 ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และพนักงานกวาดถนน

          นายสมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่มีความเสียสละ ตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้คนเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการงานของตน และบำรุงขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันและคนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น โดยเห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว

          "รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นรางวัลส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ที่มูลนิธิฯ จัดมอบให้แก่บุคคลสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกในความสามารถและความดีของหม่อมงามจิตต์ฯ ปูชนียบุคคลระดับโลก เป็นคนไทยคนเดียวและคนเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ (สภาสตรีโลก) ในรอบ 122 ปี อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคมผู้เสียสละ และมีผลงานสาธารณกุศลจำนวนมากที่ยังดำเนินงานต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้" นายสมพรกล่าว และว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาจะเสด็จไปประทานรางวัลในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

          ด้านนางร่าง จันสด อายุ 52 ปี พนักงานกวาดถนนดีเด่น ลูกจ้างประจำเขตคลองเตย ถนนพระราม 4 (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่ปากซอยอุทัยฟาร์มจนถึงแยกเกษมราษฎร์ให้สัมภาษณ์ว่า ทำงานกวาดถนนเป็นเวลาเกือบ 20 ปี และตั้งใจที่จะทำงานนี้ไปจนกว่าจะปลดเกษียณ รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลครั้งนี้เพราะเป็นกำลังใจให้เกิดความมุ่งมั่นทำงานต่อไป ชีวิตประจำวันเริ่มงานตั้งแต่เวลา 04.30-13.00 น. กวาดขยะบนฟุตบาท ริมถนนและเกาะกลางถนน ถนนบริเวณนี้สกปรกเลอะเทอะมากเพราะมีการค้าขายตลอดทั้งวัน แต่ก็ต้องกวาดจนสะอาดเรียบร้อยและสำรวจให้ดีก่อนกลับบ้านทุกครั้ง

          "ดิฉันถือคติการทำงานต้องขยันเป็นอันดับแรก และต้องทำหน้าที่ให้ดีจนสุดความสามารถ เอาใจใส่ ไม่ใช่แค่กวาดๆ อย่างเดียว แต่ต้องคอยสังเกตให้ดีด้วย เพราะเมื่อเจอของมีค่าตกหล่นก็ต้องคืนเจ้าของ ดิฉันมีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพนี้ เพราะเบื้องหลังความสะอาดสวยงามของบ้านเมืองเกิดจากฝีมือของคนกวาดถนน ซึ่งต้องเป็นคนอดทนและใจสู้จริง ๆ ถึงจะทำงานนี้ได้" นางร่างกล่าว

          จ่าสิบตำรวจกฤษณะ เพ็ชร์น้อย ผบ.หมู่ (จร.) โครงการพระราชดำริ 1 กก.6 กองบังคับการตำรวจจราจร ปฏิบัติงานใต้ทางด่วนถนนพระราม 4 ลงทางด่วนพหลโยธิน 1 ผู้ได้รับรางวัลตำรวจจราจรดีเด่น บอกว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัล เพราะเมื่อปีที่แล้วเพิ่งได้รับรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) หน้าที่หลักคือ เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วคอยรับแจ้งทางวิทยุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ คนเจ็บป่วย และหญิงใกล้คลอด รวมทั้งช่วยรถยนต์ที่จอดเสีย เมื่อปีที่แล้วได้บันทึกการช่วยเหลือไว้ทั้งสิ้น 137 ราย การทำงานเพื่อผู้อื่นทำให้ตนมีความสุข และยังปลาบปลื้มใจที่ได้ทำงานสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการอำนวยความสะดวกการจราจร

          "ผมทำงานโครงการพระราชดำริเป็นเวลา 14 ปี และตั้งปณิธานว่าจะไม่ขอย้ายไปอยู่ตำแหน่งอื่นที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะเป็นตำรวจโครงการพระราชดำริไม่ต้องพกใบสั่ง มีแต่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยความรวดเร็วที่สุด" จ่าสิบตำรวจกฤษณะกล่าว

          รายชื่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม แบ่งเป็นตำรวจจราจรดีเด่น 10 นาย ได้แก่ 

          1.ดาบตำรวจพุฒินาท ปานสอน ผบ.หมู่ (จร.) สน.นางเลิ้ง

          2.ดาบตำรวจธัชกฤช สายบัว ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาชื่น

          3.ดาบตำรวจเมธีรัตน์ ประเจริญ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลาดกระบัง

          4.ดาบตำรวจเกรียงศักดิ์ กีชวรรณ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.หัวหมาก

          5.ดาบตำรวจมาโนช สุขโชติ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลุมพินี

          6.ดาบตำรวจปรีชา สถิตนิมานการ ผบ.หมู่ (จร.) สน.สำราญราษฎร์

          7.ดาบตำรวจมานะ มะเซิง ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางพลัด

          8.ดาบตำรวจสมพร โพธิ์ศรี ผบ.หมู่ (จร.) สน.สำเหร่

          9.ดาบตำรวจพีระพงษ์ ละแมนชัย ผบ.หมู่ (จร.) สน.ภาษีเจริญ

          10.จ่าสิบตำรวจกฤษณะ เพ็ชร์น้อย ผบ.หมู่ (จร.) โครงการพระราชดำริ 1 กก.6 กองบังคับการตำรวจจราจร


          พนักงานกวาดถนนดีเด่น ได้แก่


          1.นางร่าง จันสด เขตคลองเตย

          2.นางเฉลียว ขวัญอ่อน เขตดอนเมือง

          3.นางสุมาลินี บัวสุวรรณ เขตวังทองหลาง

          4.นางมณี ดีจริง เขตปทุมวัน

          5.นางมลวรี นนมุลตรี เขตลาดพร้าว

          6.นางหนูจันทร์ ปะหุปะโพธิ์ เขตภาษีเจริญ

          7.นางศิริทัศน์ มูลลา เขตทุ่งครุ

          8.น.ส.จิรภา โพธิ์ศรีทอง เขตหนองแขม

          9.นางสานุ จอกสูงเนิน เขตบางซื่อ

          10.น.ส.ชูศรี อิ่มใจ เขตดุสิต
ขอขอบคุข้อมูลจาก

ภาพประกอบไม่เกียวข้องกับข้อมูล
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
10 คนกวาดถนน - 10 ตร.จร. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น โพสต์เมื่อ 15 กันยายน 2553 เวลา 07:50:18 17,589 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP