วัดป่าบ้านตาด สถานที่ปฏิบัติธรรมของ หลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด


บนศาลาวัดป่าบ้านตาด

บนศาลา วัดป่าบ้านตาด
พระประธานบนศาลา วัดป่าบ้านตาด


กุฏิพระเณร

กุฏิพระเณร วัดป่าบ้านตาด 

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก luangta.com


          หลังจากที่ "พระธรรมวิสุทธิมงคล" หรือ "หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"  ได้ละสังขาร เมื่อเวลา 03.53 น. วันที่ 30 มกราคม 2554 ที่ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ขณะที่ญาติโยมและศิษยานุศิษย์จากทั่วทุกสารทิศในประเทศที่ทราบข่าวต่างทยอยเดินทางมากราบสรีระ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ วัดป่าบ้านตาด  เป็นจำนวนมาก ทำให้บริเวณ วัดป่าบ้านตาด แน่นไปด้วยผู้คนนับพัน อย่างไรก็ตาม หลายคนที่อ่านข่าวและอยากร่วมกราบสรีระหลวงตามหาบัว ที่ วัดป่าบ้านตาด และไม่เคยไป วัดป่าบ้านตาด จึงอยากรู้จักเส้นทางไป วัดป่าบ้านตาด และอยากทราบรายละเอียดของ วัดป่าบ้านตาด … วันนี้กระปุกดอทคอมจึงขออาสาพาไปรู้จัก วัดป่าบ้านตาด สถานที่ปฏิบัติธรรมของ หลวงตามหาบัว กันค่ะ

          วัดป่าบ้านตาด หรือ วัดเกษรศีลคุณ ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย วัดป่าบ้านตาด  ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร  ซึ่งหากมาตามทางหลวงหมายเลข 2 อุดรธานี-ขอนแก่น เมื่อรถวิ่งมาได้ประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณสี่แยกบ้านดงเค็ง ให้เลี้ยวไปทางแยกขวาเข้าไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะถึง วัดป่าบ้านตาด 

          วัดป่าบ้านตาด เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2498 หลังจากที่ชาวบ้านบริจาคที่ดินให้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม พร้อมกับนิมนต์ให้ หลวงตามหาบัว มาพำนัก เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน หลังจากนั้น หลวงตามหาบัว จึงตกลงรับนิมนต์ชาวบ้านมาพำนักที่นี่เพื่อจะได้อยู่ดูแลโยมแม่ที่แก่ชรา พร้อมกับเริ่มสร้างและพัฒนา วัดป่าบ้านตาด และเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา และให้ชื่อว่า วัดเกษรศีลคุณ แต่ชาวบ้านจะรู้จักและเรียกกันในนาม "วัดป่าบ้านตาด" 

          หลวงตามหาบัว ได้พัฒนาและทำให้ วัดป่าบ้านตาด กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ชาวบ้านให้ความเคารพ เลื่อมใสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อปี 2540 หรือช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง ที่ หลวงตามหาบัว เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด ได้จัดทำโครงการทองคำช่วยชาติ ขอบริจาคเงินและทองคำเข้าคลังหลวง เพื่อเยียวยาทุนสำรองของประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการลดค่าเงินบาทในช่วงเวลาดังกล่าว  หลังจากนั้นชื่อของ หลวงตามหาบัว และ วัดป่าบ้านตาด เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และก็มีญาติโยมและศิษยานุศิษย์ซื้อที่ดินถวาย หลวงตามหาบัว ให้สร้างเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบัน วัดป่าบ้านตาด มีเนื้อที่ประมาณเกือบ 300 ไร่  

          สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ วัดป่าบ้านตาด เต็มไปด้วยความร่มรื่นของธรรมชาติ เงียบ สงบ บริเวณรอบ ๆ มีทั้งต้นไม้เขียวชอุ่ม ล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีต มีประตูเข้า-ออกเป็นประตูใหญ่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าของวัดออกมาทำร้ายชาวบ้าน เพราะที่ วัดป่าบ้านตาด มีสัตว์ป่านานาชนิด ภายในบริเวณวัดมีศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นศาลาไม้หลังใหญ่สูง 2 ชั้น  ซึ่งด้านบนศาลานั้น คือ ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานของวัด ทั้งยังใช้เป็นที่แสดงธรรมแก่พระภิกษุสามเณรในวัด และตู้ซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านขวาขององค์พระประธานนั้น ก็คือ ที่ประดิษฐานอัฐิธาตุของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงตามหาบัว รวมทั้งอัฐิธาตุของครูบาอาจารย์องค์อื่น ๆ ส่วนด้านล่างศาลานั้น ถูกใช้เป็นที่สำหรับฉันภัตตาหารเช้า อันเป็นสถานที่ที่หลวงตามหาบัวใช้ในการแสดงธรรมเทศนาและปฏิสันถารกับศรัทธาฆราวาสญาติโยม ที่มาจากทุกสารทิศอย่างไม่ขาดสายไม่เว้นในแต่ละวัน

         นอกจากนี้ภายในอาณาบริเวณ วัดป่าบ้านตาด ยังมีกุฏิถาวรอีกประมาณ 10 กว่าหลัง โดยเป็นกุฏิของหลวงตา ภิกษุสูงอายุ กุฏิของญาติโยม ซึ่งมาขออยู่พัก เพื่อปฏิบัติธรรมภาวนากันในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยสามารถพักได้ประมาณ 50 - 100 คน และได้ทำการจัดแยกเขตของพระภิกษุสามเณร ญาติโยมชายและหญิงอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้ หลวงตามหาบัว ได้จัดให้มีการสร้างกุฏิของพระภิกษุสามเณรสำหรับอยู่เพียงองค์เดียว โดยเน้นเรื่องความเรียบง่าย สามารถใช้บังแดด ลม ฝน และป้องกันสัตว์อันตรายได้เท่านั้น  โดยทุกกุฏิจะมีทางสำหรับเดินจงกรม

          แม้วันนี้ หลวงตามหาบัว ได้ละสังขารไปแล้ว แต่คำสอนของท่านยังคงอยู่ในใจลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่ โดยเฉพาะเรื่องของความรักชาติที่ท่านได้เป็นต้นแบบให้หลาย ๆ คนได้ทำตาม ถ้าวันนี้ใครที่ต้องการเดินทางไปกราบคารวะหลวงตามหาบัว ก็อย่าแปลกใจหากไม่พบป้ายชื่อวัด เพราะนั่นคือ ปริศนาธรรม ที่หลวงตามหาบัวได้ฝากไว้ให้เราได้คิด ตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาในวัดนี้....

การเดินทางไป วัดป่าบ้านตาด
 

          1. เครื่องบิน  

               - มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบินดังนี้ 
                    1. เวลา 06.50 น. 
                    2. เวลา 12.30 น. 
                    3. เวลา 18.15 น. 

                - มีเที่ยวบินระหว่างอุดรธานี - กรุงเทพฯ ทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบินดังนี้ 
                    1. เวลา 08.40 น. 
                    2. เวลา 14.25 น. 
                    3. เวลา 20.05 น.

          2. รถไฟ

               - มีการเดินรถระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน โดยออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ตามเวลาดังนี้
                    1. เวลา 06.00 น. ขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ - หนองคาย
                    2.  เวลา 08.20 น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพฯ - อุดรธานี 
                    3. เวลา 18.30 น. ขบวนรถเร็ว กรุงเทพฯ - หนองคาย
                    4. เวลา 20.00 น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพฯ - หนองคาย 
                    5. เวลา 20.45 น. ขบวนรถด่วน กรุงเทพฯ - หนองคาย 

               - มีการเดินรถระหว่างอุดรธานี - กรุงเทพฯ ทุกวัน โดยออกจากสถานีรถไฟอุดรธานี ตามเวลาดังนี้ 
                    1. เวลา 07.26 น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ หนองคาย - กรุงเทพฯ 
                    2.  เวลา 09.15 น. ขบวนรถเร็ว หนองคาย - กรุงเทพฯ 
                    3. เวลา 18.35 น. ขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศ อุดรธานี - กรุงเทพฯ 
                    4. เวลา 19.04 น. ขบวนรถเร็ว หนองคาย - กรุงเทพฯ 
                    5. เวลา 20.02 น. ขบวนรถด่วน หนองคาย - กรุงเทพฯ  

          หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อนการเดินทาง

          3. รถทัวร์  

               - มีรถบัสปรับอากาศออกจากบริษัททัวร์สายตะวันออกเฉียงเหนือหลายบริษัท ที่สถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กทม 10900

          หมายเหตุ : ก่อนเข้าเมืองอุดรธานี ให้ลงบนถนนใหญ่ที่มีป้ายว่า " บ้านคำกลิ้ง " จะมีรถ SKY LAB ( รถมอเตอร์ไซด์ที่มีรถพ่วงสำหรับผู้โดยสารนั่ง ) เข้าไปถึงวัดใช้เวลาเพียง 10 นาที


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

luangta.com

วัดป่าบ้านตาด สถานที่ปฏิบัติธรรมของ หลวงตามหาบัว โพสต์เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09:48:56 39,025 อ่าน แสดงความคิดเห็น