ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค

 

แผนปรองดองเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


          ไทยมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กทม. มากสุด 2.9 ล้านคน แต่ขนาดครัวเรือนเล็กสุด

          วันที่ 8 เมษายน นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ แถลงผลเบื้องต้นสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากร 65.4 ล้านคน มีจำนวนครัวเรือน 20.3 ล้านครัวเรือน ซึ่งจำนวนประชากรของไทยมากเป็นอันดับ 4 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          สำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดตามลำดับ ดังนี้

         1. อินโดนีเซียมี 240 ล้านคน  

         2. ฟิลิปปินส์ 92 ล้านคน
 
         3. เวียดนาม 88 ล้านคน

          4. ไทย 65.4 ล้านคน


          ทั้งนี้ในประเทศไทย ในจำนวน 65.4 ล้านคน มีเพศหญิง 33.3 ล้านคน เพศชาย 32.1 ล้านคน และมีสัญชาติไทย 62.1 ล้านคน ไม่มีสัญชาติไทย 3.3 ล้านคน นอกจากนี้ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด และมีความหนาแน่นของประชากรสูงสุด แต่กลับมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ยเล็กที่สุดอยู่ที่ 2.9 คน

          สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากสุดตามลำดับ 
         
          1. กรุงเทพฯ 8.25 ล้านคน 
         
          2. นครราชสีมา 2.52 ล้านคน 
         
          3. สมุทรปราการ 1.83 ล้านคน 
         
          4. อุบลราชธานี 1.74 ล้านคน 
         
          5. ขอนแก่น1.74 ล้านคน 
         
          6. เชียงใหม่ 1.71 ล้านคน 
         
          7. ชลบุรี 1.55 ล้านคน 
         
          8. สงขลา 1.48 ล้านคน 
         
          9. นครศรีธรรมราช 1.45 ล้านคน 
         
          10. นนทบุรี 1.33 ล้านคน

          ทั้งนี้ในประเทศไทย ในจำนวน 65.4 ล้านคน มีเพศหญิง 33.3 ล้านคน เพศชาย 32.1 ล้านคน และมีสัญชาติไทย 62.1 ล้านคน ไม่มีสัญชาติไทย 3.3 ล้านคน นอกจากนี้ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด และมีความหนาแน่นของประชากรสูงสุด แต่กลับมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ยเล็กที่สุดอยู่ที่ 2.9 คน         


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค โพสต์เมื่อ 8 เมษายน 2554 เวลา 14:54:20 46,494 อ่าน แสดงความคิดเห็น